• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Değerli Kağıtlar 2018

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedelleri

Değerli kağıt bedelleri

210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                             Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a)  Noter kağıdı                                                                            11,00

b)  Beyanname                                                                             11,00

c)  Protesto, vekaletname, re’sen senet                                           22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                            

3 – Pasaportlar                                                                         108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                     72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                  

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                               

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00

7 - Aile cüzdanları                                                                      98,50

8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                  

9 - Sürücü belgeleri                                                                  134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                  134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680-KHK/35.md)                                                                        

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                  100,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                    6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)72,00


(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Dosyalar
Site Haritası