• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Değerli Kağıtlar 2019

21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedelleri

Değerli Kağıdın Cinsi                                  Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                    13,50

b) Beyanname                                                    13,50

c) Protesto, vekaletnamere’sen senet            27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

3 - Pasaportlar                                                133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)     89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                      

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                    

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                     22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                           22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı   45,00

7 - Aile cüzdanları                                              121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

9 - Sürücü belgeleri                                           166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)      166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 - Motorlu araç tescil belgesi                       148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                         124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)           8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)   12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Üyelik Girişi