• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Yeni Mevzuat

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İh.Hk.Tebliğ-19 (18/06/2019)

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İh.Hk.Tebliğ-5 (18/06/2019)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12) (18/06/2019)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karar:1149 (17/06/2019)

Hurda Araç ÖTV - CBK/2018/11750 Değ/K:1148 (15/06/2019)

Kamu İhale Yönetmelik ve Tebliğlerinde Değişiklik (13/06/2019)

YMM Tasdik Rap.Elek.Ort.Gön.Hk.G.Tebliğ (Sıra No: 1) (01/06/2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507) (01/06/2019)

Anayasa Mahkemesi Bireysel B. Kararı 2016/2400 (21/05/2019)

Anayasa Mahkemesi Bireysel B. Kararı 2018/9115 (16/05/2019)

ÖTV Oranları Kararı (Karar Sayısı: 1013) (01/05/2019)

GVK Geçici 67 nci Maddesi (Karar Sayısı: 1015) (01/05/2019)

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı (29/04/2019)

ÖTV (I) Sayılı Liste Uyg.G.Teb. Değişiklik (SN:6) (12/04/2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Bey. Genel Tebliği (04/04/2019)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/115 Beyan Süreleri (29/03/2019)

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:26 (28/03/2019)

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:25 (23/03/2019)

KDV Oranlarının Tespiti Hakkında Karar:845  (22/03/2019)

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (KDV, ÖTV, Harç)  (21/03/2019)

842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (GVK, KVK, BSMV) (21/03/2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:307) (15/03/2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:306) (15/03/2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SN:506) (09/03/2019)

Sosyal Hizmetler Kanunu ile B.K.D.Y.Dair Kanun (7166) (22/02/2019)

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:24 (20/02/2019)

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:23 (15/02/2019)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik (SERİ NO: 17) (15/02/2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SN:505) (02/02/2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirme (Karar Sayısı: 718) (07/02/2019)

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) (05/01/2019)

7061 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18/01/2019)

Tütün Fonu ve ÖTV Tutarlarına İlişkin Karar (31/12/2018)

KDV, ÖTV ve Tapu Harçları İndirimi Süre Uzatımı (31/12/2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği SN:504 (31/12/2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:305 (31/12/2018)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:83 (31/12/2018)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:82 (31/12/2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği SN:74 (31/12/2018)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği SN:63 (31/12/2018) 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği SN:51 (31/12/2018) 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği SN:51 (31/12/2018) 

Veraset ve İntikal Vergisi K.Gn. Tebliği SN:50 (31/12/2018) 

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:22 (31/12/2018) 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) (31/12/2018) 

ÖTV (II) Sayılı Liste Uyg.G.Teb.Değişiklik(SN:5) (31/12/2018) 

Değerli Kağıtlar - 60 Sıra No.lu Genel Tebliğ (31/12/2018) 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme (31/12/2018) 

Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28/12/2018)

İnternet ortamında reklam hizmetlerinde Stopaj (19/12/2018)

KDV Oranlarının Tespiti Hakkında Karar:475 (19/12/2018)

Elektronik Tebligat Yönetmeliği (06/12/2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SN:503) (16/11/2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği Değişikliği (16/11/2018)

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hk. Yönetmelikte Değişiklik (9/11/2018)

Devlet Yardımları Hk.Karar Değişikliği (Yatırım) (9/11/2018)

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320) (9/11/2018)

31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı (31/10/2018)

Muh. ve Prim Hz.Bey. Genel Tebliğinde Değişiklik (27/10/2018)

483 S.N. VUK Genel Tebliğinde Değişiklik No:502 (31/10/2018)

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:21 (10/10/2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma (Tebliğ:2018) (06/10/2018)

Cumhurbaşkanı Kararı (ÖTV Hk.)(Sayı: 132) (24/09/2018)


Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) (06/09/2018)


KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği SN:20 (06/09/2018)


Cumhurbaşkanı Kararları (Karar Sayısı: 48) (31/08/2018)


7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Değişiklik SN:4 (18/08/2018)


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği S.N: 73 (18/08/2018)


ÖTV (I) Sayılı Listenin (A) Cetveli - CBK-No: 41) (16/08/2018)


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SN:500) (06/07/2018)


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) (06/07/2018)


KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik SN:19 (06/07/2018)


ÖTV 4 Sayılı Liste Uyg.G.Teb. Değişiklik (SN:2) (05/07/2018)


ÖTV 3 Sayılı Liste Uyg.G.Teb. Değişiklik (SN:2) (05/07/2018)


7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (04/07/2018)


Bazı Mallarda ÖTV Oran ve Tutarları (BKK) 2018/11999 (30/06/2018)


Sporcu Ücretlerinde Tevkifat İadesi Yön. (13/06/2018)


Tahsilat Genel Tebliği S:A-1’de Değişiklik (A-11) (14/06/2018)


Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru (11/06/2018)


Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik  (12/06/2018)


7103 s.K. Geçici 1 inci Md. Uygulanma Tebliği (11/06/2018)


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) (11/06/2018)


Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği SN: 50 (11/06/2018)


7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (11/06/2018)


Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik (08/06/2018)


Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (05/06/2018)


KGK Yeni Tebliğler ve Kurul Kararları (06/06/2018)


» Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği (31/05/2018)


» Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (31/05/2018)


» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) (29/05/2018)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) (29/05/2018)


» Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (26/05/2018)


» 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (26/05/2018)


» Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) (26/05/2018)


» Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (26/05/2018)


»  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (25/05/2018)


»  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494) (25/05/2018)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495) (25/05/2018)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496) (25/05/2018)


»  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497) (25/05/2018)


»  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498) (25/05/2018)


» Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (12/05/2018)


»2018/11658 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (9/5/2018)
» 2018/11674 sayılı BKK 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (5/5/2018)

» Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı (18/04/2018)

» Anayasa Mahkemesinin 22/3/2018 Tarihli ve 2015/1927 Başvuru Numaralı Kararı (18/04/2018)

»  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384, 385) (17/04/2018)

»  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04 [01/19] Sayılı Kararı (16/04/2018)


»  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08/04/2018)


»  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08/04/2018)


»  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08/04/2018)


»  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (07/04/2018)


»  7104   Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (04/04/2018)
» Anayasa Mahkemesinin 28/2/2018 Tarihli ve E: 2017/117, K: 2018/28 Sayılı Kararı (04/04/2018)
» 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (27/03/2018)
» 7103  Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (27/03/2018)

» Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) (23/03/2018)

 »  Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (23/03/2018)

»  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) (21/03/2018)


» 7101  İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15/03/2018)


» 7099   Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10/03/2018)

» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) (28/02/2018)

» 2018/11284   Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar (24/02/2018)
»  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (15/02/2018)

»  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) (6/2/2018)


» Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (6/2/2018)


»  TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1) (2/2/2018)


» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (31/1/2018)


» Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (25/1/2018)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) (25/1/2018)


» Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) (19/1/2018)


» Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1) (19/1/2018)


» Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) (19/1/2018)


» 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (1/1/2018)


» 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30/12/2017)


»  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar (30/12/2017)


» Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) (29/12/2017)


» Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) (29/12/2017)


» Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) (29/12/2017)


» Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)(29/12/2017)


» Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) (29/12/2017)


» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) (29/12/2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) (29/12/2017)


»  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) (28/12/2017)


» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (28/12/2017)


» Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)(27/12/2017)


» Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)(27/12/2017)


» Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) (26/12/2017)


» Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) (23/12/2017)


»  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) (23/12/2017)


» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) (23/12/2017)


»  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)  (21/12/2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) (21/12/2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) (21/12/2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (17/12/2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) (17/12/2017)


»  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) (17/12/2017)


» Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (07.12.2017)


» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) (05.12.2017)


» Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) (01.12.2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)  (11.11.2017)


» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (21.10.2017


» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2017)


» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2017)


» Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar BKK 2017/10834  (20.10.2017)


» Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/198  (18.10.2017)


» Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (13.10.2017)


» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.10.2017)


» Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131  (10.10.2017)


» BKK 2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar  (07.10.2017)


» Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (06.10.2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483  (30.09.2017)


» BKK 2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar  (28.09.2017)


» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)  (27.09.2017)


» BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  (27.09.2017)


» Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)  (26.09.2017)


» Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)  (26.09.2017)


» Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ  (21.09.2017)


» Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)


» Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (21.09.2017)


» Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.08.2017)


» İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)


» İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.08.2017)


» Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (19.08.2017)


» Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (19.08.2017)


» Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.08.2017)


» Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 71 (2018 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri) (18.08.2017)


» Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.08.2017)


» Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543) (17.08.2017)


» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (17.08.2017)


» Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (15.08.2017)


» Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı Kararı  (11.08.2017)


» Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı  (02.08.2017)


» BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar  (29.07.2017)


» Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)  (29.07.2017)


» BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar  (28.07.2017)


» BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (28.07.2017)


» Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)  (27.07.2017)


» 21/7/2017 Tarihinde Yayınlanan Karşılıklı Yer Değiştirme Talebine İlişkin Düzeltme Duyurusu (25.07.2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)  (25.07.2017)


» Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.07.2017)


» Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik  (21.07.2017)


» Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.07.2017)


» Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.07.2017)


» Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)  (07.07.2017)


» Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (30.06.2017)


» BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar  (30.06.2017)


» Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (23.06.2017)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378) (17.06.2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)  (09.06.2017)


» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) (09.06.2017)


» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.06.2017)


» Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (01.06.2017)


» 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (27.05.2017)


» Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik  (27.05.2017)


» Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (26.05.2017)


» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326  (20.05.2017)


» İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği  (18.05.2017)


» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)  (05.05.2017)


» Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük  (05.05.2017)


» Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (03.05.2017)


» BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  (29.04.2017)


» 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)  (25.04.2017)


» İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.04.2017)


» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  (22.04.2017)


» KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (01.04.2017)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)  (01.04.2017)


» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)  (30.03.2017)


» BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (30.03.2017)


» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)  (25.03.2017)


» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) (25.03.2017)


» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)  (25.03.2017)


» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)  (25.03.2017)


» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)  (25.03.2017)


» Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.03.2017)


» Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.03.2017)


» Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.  (16.03.2017)


» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)  (16.03.2017)


» BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar  (15.03.2017)


Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Dosyalar
Site Haritası