• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Özkan AYKAR

6663 Sayılı Torba Yasa İle Getirilen Vergisel Düzenlemeler


Özkan AYKAR
hukuk-portal-1@hotmail.com 


1974 yılında Ardahan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladı. 

1993 yılında Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandı ve anılan fakülteyi 1997 yılında bitirdi. Ayrıca, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretmenlik Meslek Dersleri (Pedagojik Formasyon Eğitimi) aldı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Maliye Anabilim dalında Yüksek Lisansını 2012 yılında birincilikle tamamladı.

Memuriyet hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığında başlayan Aykar, halen aynı kurumda Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
 
2012 yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından mükelleflerle etkili iletişim ve üstün çalışma gayretinden dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi. 
Aykar’ın bu güne kadar toplam altı kitabı yayınlandı. Bu kitaplardan dört tanesi vergi alanındadır. 

Maliye Postası Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi ile alomaliye.com isimli internet sitesinde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Aykar’ın birçok mali mevzuat dergisi ile internet sitesinde de yazıları ve makaleleri bulunmaktadır.


  Yayınlanan Kitapları


 » Vergi Kanunları (7. baskı)
 » Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi (2. baskı)
 » Başarıyı Öğrenerek Adımla
 » Yeni ÖTV El Kitabı (2.baskı)
 » Yeni KDV El Kitabı (3.baskı) 

 » 15 Temmuz ve Şehitelerimiz Anısına Altın Sayfalar 


  Yayınlanan Makaleleri


» Aykar, Ö., " Kurumlar Vergisi Kanunu  Kapsamında Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası ”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos 2015,  Sayı:140,s.59-64

» Aykar, Ö., "Mali Tatil Uygulamasında Önemli Hususlar”,, 13 Temmuz 2015, http://www.vergialgi.net/vergi/mali-tatil-uygulamasinda-onemli-hususlar/


» Aykar, Ö., “Çalışanlara Ramazan Paketi Verilmesinin Vergisel Boyutu ” , 30 Haziran 2015,  http://www.alomaliye.com/2015/06/30/calisanlara-ramazan-paketi-verilmesinin-vergisel-boyutu/


» Aykar, Ö., "Kurumlar Vergisi Beyanında Bir İndirim: Girişim Sermayesi Fonu”, Maliye Postası Dergisi, Nisan 2015, Sayı:831, s.95-99


» Aykar, Ö., " 2014 Dönemi Kurumlar Vergisinin Beyanı”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2015,  Sayı:136, s.173-177.


» Aykar, Ö., "Sporcu Transferi İşlemlerinde Katma Değer Vergisi”, Maliye Postası Dergisi, Temmuz 2015,


» Aykar, Ö., “Dernek Faaliyeti Desteğine Yönelik Yardımlar İçin Projelerde Son Gün 7 Mayıs”,26 Nisan 2015, https://www.alomaliye.com/2015/ozkan-aykar-dernek-faaliyeti-destegine-yonelik-yardimlar.htm


» Aykar, Ö., D.Kuşcu Yıldırım "2014 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Uygulama Örneği”, Maliye Postası Dergisi, Nisan 2015,Sayı:831, s.100-104


» Aykar, Ö.,"Kira Beyanında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar”, 07 Mayıs 2015, http://www.vergikanun.com/?Syf=22&Mkl=785850


» Aykar, Ö., "Kiracı Olan ve Konutlarını Kiraya Veren Mükelleflerin Kira Bedellerine İlişkin İndirim”, , 08 Mart 2015, http://www.vergialgi.net/vergi/kiraci-olan-ve-konutlarini-kiraya-veren-mukelleflerin-kira-bedellerine-iliskin-indirim/


» Aykar, Ö., “Yeni Vergisel Düzenlemeler ve Elektronik Yoklama”,

23 Mart 2015, http://www.alomaliye.com/2015/03/23/yeni-vergisel-duzenlemeler-ve-elektronik-yoklama-ozkan-aykar-gelir-uzmani/


» Aykar, Ö., “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi"  2 Mart 2015, http://www.muhasebedr.com/onceden-hazirlanmis-kira-beyanname-sistemi-ozkan-aykar/


» Aykar, Ö., “Yabancı İşçi İstihdamında Yeni Düzenlemeler ”, 16 Şubat 2015, http://www.alomaliye.com/2015/ozkan-aykar-yabanci-isci-istihdaminda-yeni-duzenlemeler.htm


 » Aykar, Ö., "Katma Değer Vergisinde Hızlandırılmış İade Sistemi”, Maliye Postası Dergisi, Ocak 2015.


» Aykar, Ö., "Türk Vergi Yargısında Yeni Sistem”, Maliye Postası Dergisi, Kasım 2014, Sayı: 821, s: 79-84


» Aykar, Ö., H.İlik, “Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etme Suçu”, Maliye Postası Dergisi, Ağustos 2014, Sayı: 815, s: 87-91


» Aykar, Ö.,  “Vergi Ceza İhbarnamelerine İlişkin Mahkeme Kararlarının Uygulanması”, Maliye Postası Dergisi, Haziran 2014, Sayı: 810, s: 84-87


» Aykar, Ö.,“Beklenen Vergi Affı 2014”, 4 Haziran 2014 http://www.alomaliye.com/2014/ozkan-aykar-beklenen-vergi-affi.htm


» Aykar, Ö., “Gelir İdaresinde Etik Kültürü ve Gelir Uzmanlarının Etik İlkelerine Bağlılığı" 27 Mayıs 2014, http://www.muhasebedr.com/gelir-idaresinde-etik-kulturu-ve-gelir-uzmanlarinin-etik-ilkelerine-bagliligi/


» Aykar, Ö.,  “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi”, Maliye Postası Dergisi, Mart 2014, Sayı: 805, s: 90-95 


» Aykar, Ö., “Basit Usulde Ticari Kazanç ve Vergilendirilmesi”, Maliye Postası Dergisi, Şubat 2014, Sayı:803, s: 92-95


» Aykar, Ö., “Dernek Faaliyeti Desteğine Yönelik Yardımlar İçin Projelerde Son Gün 30 Nisan”, 17 Nisan 2014,http://www.alomaliye.com/2014/ozkan-aykar-dernek-faaliyeti-destegine-yonelik-yardimlar.htm


 » Aykar, Ö., “İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler”, 18 Mart 2014, https://www.alomaliye.com/2014/ozkan-aykar-internet-uzerinden-yapilan-satislarda-vergisel-yukumlulukler.htm


» Aykar, Ö., “6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler”, 06 Mart 2014,http://www.alomaliye.com/2014/ozkan-aykar-6518-sayili-yasa-ile-vergisel-konularda-yapilan-duzenlemeler.htm


» Aykar, Ö., “Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014”,

17 Ocak 2014, http://www.alomaliye.com/2014/ozkan-aykar-gercek-usulden-basit-usule.htm


» Aykar, Ö., “Sahte Fatura Düzenleyen Mükelleflere Yeni Yaptırımlar”, 20 Mart 2013, http://www.alomaliye.com/2013/ozkan-aykar-sahte-fatura.htm


» Aykar, Ö., “Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz Edilebilir mi?”, Maliye Postası Dergisi, Ağustos 2013, Sayı: 791, s: 61-66


» Aykar, Ö., “Böyle Bir Borcum Yoktur Kapsamında Ödeme Emrine İtiraz”, Maliye Postası Dergisi, Mayıs 2013, Sayı:784, s: 89-94


» Aykar, Ö., “Mükellef Borç Döküm Listesine Vergi Davası Açılabilir mi ?”, Maliye Postası Dergisi, Temmuz 2013, Sayı: 764, s: 83-86


» Aykar, Ö., “10 Soruda Yeni Varlık Barışı”,  29 Nisan 2013,http://www.alomaliye.com/2013/ozkan-aykar-on-soruda-yeni-varlik-barisi.htm


» Aykar, Ö., “Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve VergiKanunlarında Yapılan Değişiklikler”, 03 Mayıs 2013, http://www.alomaliye.com/2013/ozkan-aykar-engelliler-haftasina.htm


» Aykar, Ö., “Katma Değer Vergisi Açısından ‘E-Kitap’, 14 Mart 2013, http://www.alomaliye.com/2013/ozkar-aykar-kdv-acisindan-e-kitap.htm


» Aykar, Ö., “Vergi Hatalarında Düzeltme Yolu ve Dava Açma Durumu”, Maliye Postası Dergisi, Aralık 2012, Sayı: 774, s: 68-70


» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi” Maliye Postası Dergisi, Nisan 2012, Sayı: 759, s:83-87 


» Aykar, Ö., “Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler”, 12 Kasım 2012, http://www.alomaliye.com/2012/ozkan-aykar-vergi-yargisi-sisteminde-guncel-gelismeler.htm


» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Dar Mükelleflerin Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Kira Gelirlerinin Sorumlu Tarafından Eksik Beyan Edilmesi”, 07 Mart 2012, http://www.alomaliye.com/2012/ozkan_aykar_dar_mukelleflerin.htm


 » Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapan Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Yönünden Muafiyeti”, Maliye Postası Dergisi, Aralık 2011, Sayı: 751, s: 98-100


» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Okul-Aile Birlikleri Tarafından Kantinlerin Kiraya Verilmesi Durumunda Vergileme”, Maliye Postası Dergisi, Ekim 2011, Sayı: 746, s: 108-111


» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Tevkifat Suretiyle Vergilendirilmesi”, Maliye Postası Dergisi, Eylül 2011, Sayı:745, s: 130-133


» Aykar, Ö., “Vergi Usul Kanununun 339. Maddesindeki “Tekerrür” Uygulaması”, Maliye Postası Dergisi, Ağustos 2011, Sayı: 743, s: 102-106


» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyumu”, 22 Eylül 2011, http://www.alomaliye.com/2011/ozkan_aykar_avrupa_birligindeki_kdv.htm


» Aykar, Ö., “Gayrisafi  Ücretten  Safi  Ücrete Ulaşmak İçin Hesaplama”, Maliye Postası Dergisi, Haziran 2011, Sayı: 739, s: 140-144  


 Kitap ve Makalelerine Yapılan Atıflar


  Atıf Yapan

» Kabakçı Karadeniz, H., “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Katma Değer Vergisi: Yakınsama Gerçekleşiyor mu?”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı 2013/2, http://www.sosyoekonomi.org/130213.pdf

  Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyumu”, 22 Eylül 2011, http://www.alomaliye.com/2011/ozkan_aykar_avrupa_birligindeki_kdv.htm


  Atıf Yapan

» Çetin, M., H. Işık, “Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomilerinde Yenilikler ve Ar-Ge’nin Teşviki: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme” Maliye Dergisi, Sayı 166, Ocak-Haziran 2014,http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/166/166-05.pdf 

  Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., “6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler”, 06 Mart 2014, http://www.alomaliye.com/2014/ozkan-aykar-6518-sayili-yasa-ile-vergisel-konularda-yapilan-duzenlemeler.htm


  Atıf Yapan

» Ömercioğlu, A., “Adil Yargılanma Hakkı Ve Bu Hakkın Vergi Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Hukukçular Arası Makale Yarışması, Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 250, Nisan 2014, Ankara,http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/477.pdf

  Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., K.Çağlar, Ö.Ertekin, “Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi”, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, s. 131. 


  Atıf Yapan

 » Öztürk, İlhami, “Harçlar Kanunu'nun 56'ncı Maddesinin ve Bu Maddeye Dayanılarak Uygulamada Geliştirilen Sistemin Hukuka Uygunluğu” Maliye Dergisi, Sayı168, Ocak-Haziran 2015,  http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/168/168-12.pdf

  Yapılan Atıf

 » Aykar, Ö., K.Çağlar, Ö.Ertekin, “Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi”, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, s. 252-254.


 Atıf Yapan

» Helga Rittersberger-Tılıç,  "Managing’ Irregular Labor Migrants in Turkey", Göç Araştırmaları Dergisi THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES, Volume:1 • No:1 • January-June 2015 • pp. 80-107,  http://www.gam.gov.tr/files/3.pdf

  Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., “Yabancı İşçi İstihdamında Yeni Düzenlemeler ”,

 16 Şubat 2015, http://www.alomaliye.com/2015/ozkan-aykar-yabanci-isci-istihdaminda-yeni-duzenlemeler.htm


  Atıf Yapan

 » YILDIRIM, Murat - Murat ÖZDEMİR, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp Ve Kaçağı İle Mücadeledeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Eylül 2014, s. 487-515.

 Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., (2012). Vergi kanunları, Ankara: Adalet Yayınevi.


 Atıf Yapan

» Beyce Atanur, “Vergi Sorunlarının Çözümünde Kamu Deneticiliği Kurumu'nun İşlevi" Uludağ Üniversitesi SBE Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2012, s:28, http://denetimakademisi.com

  Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., “Türk Vergi Yargı Sisteminin Çalışma Düzeni”. http://emrahbakar.com/makaleler/001.pdf (Erişim Tarihi: 03.04.11)


 Atıf Yapan

 » Apalı, İbrahim, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Ödeme Emri ve Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 142, Temmuz-Ağustos 2017, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/142malicozum/21-Ibrahim_Apali.pdf

  Yapılan Atıf

 » Aykar, Ö., K.Çağlar, Ö.Ertekin, “Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi”, 2.bs, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.


  Atıf Yapan

» Kutluca, Fatma, “Türkiye’de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2013, s:110, 111, 119 http://denetimakademisi.com

  Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., Ö.F.Burak, “Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyumu”, 22 Eylül 2011, http://www.alomaliye.com/2011/ozkan_aykar_avrupa_birligindeki_kdv.htm


 Atıf Yapan

 » Apalı, İbrahim, “Türk Vergi Kanunlarına Göre İdari Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülügü Kime Aittir?” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 143, Eylül-Ekim 2017, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/143malicozum/23_Ibrahim_APALI.pdf

  Yapılan Atıf

 » Aykar, Ö., K.Çağlar, Ö.Ertekin, “Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi”, 2.bs, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.


 Atıf Yapan
 » Çetin, Yasin, “Vergi Uyuşmazlıklarında Ehliyet” İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Proğramı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Şubat-2013, s:55,114.  http://openaccess.iku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11413/1758/Yasin%C3%87etinYLTez.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  Yapılan Atıf

 » Aykar, Ö., K.Çağlar, Ö.Ertekin, “Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi”, 1.bs, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.


 Atıf yapan

 » Akcan, Melih, “7143 Sayılı Mali Af Kanununun Vergi İncelemeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfalar 123 -136.<http://dergipark.gov.tr/download/article-file/555177>

 Yapılan Atıf

 » Aykar, Ö. (2017). Mali Tatil Uygulamasında Önemli Hususlar, 17 Temmuz 2018 tarihinde Vergi Algı: https://vergialgi.net/vergi/mali-tatil-uygulamasinda-onemli-hususlar-1921/ 


   Atıf Yapan

» Akata, Doğancan, Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Ve Yargı Aşamalarında Çözümünün Karşılaştırılması ve 2010 Yılı Sonrası İzmir İli Örneği" Celal Bayar Üniversitesi SBE Maliye ABD, Mali Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 2016, s:51.

   Yapılan Atıf

» Aykar, Ö., “Türk Vergi Yargı Sisteminin Çalışma Düzeni”. 17 Ekim 2011, http://www.alomaliye.com/2011/ozkan_aykar_vergi.htm, (12.03.2015).


Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Dosyalar
Site Haritası