• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Mali Çözüm Dergisi (Sayı 131)


ICINDEKILER

HAKEMLI YAZILAR
Türev Ürünlerin Finansal Riskten Korunma Aracı Olarak Uluslar Arası Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Hümeyra ADIGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Ayşe Altıok YILMAZ
İstisna Sınırını Aşan Personel Yemek Giderlerinin Vergisel Durumu
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN
Vergi Hukukunda Zamanaşımı Süresinin Bazı Durumlarda Uzaması Halinde Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Durumu
Araş. Gor. Fatma TURNA

HAKEMSIZ YAZILAR
İlk Defa İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğünün Kapsamına Giren Şirketlerce Yapılması Gereken İşlemler 
Soner ALTAŞ
G20 Antalya Liderler Bildirgesi ve Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS) Eylem Planı
Doç. Dr. Fatih SARAÇOGLU
Anonim ve Limited Şirketlere Ayni ve Nakdi Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı Unsurları
Mustafa YAVUZ
Ticaret Şirketleri Ve Ticari İşlemler Açısından Haksız Rekabet Halinde Alınacak İhtiyati Tedbirler
Ufuk ÜNLÜ
Müteşebbisler Hangi Şirket Türünü ve Ticari Faaliyetlerinde Hangi Konuları Tercih Ediyor
özkan ARSLAN
Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavir Sözleşmelerinin Feshi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf iLERi
Çalışılmayan Kısım Amortisman Ve Giderlerinin Önemi Ve Mali Tablolara Etkisi 
Selçuk Turgay AZAK Mustafa BiZiMYER
Akaryakıt İstasyonları Tarafından Verilen Fatura Düzenleme Sınırını Aşan ÖKC Fişleri Gider Yazılabilir Mi?
Ali YUNT
Katma Değer Vergisi İç Genelgesi ve Özel Esaslar
Rahman ŞENTÜRK
Re’sen veya İkmalen Tarhı Önerilen Vergi ve Cezaların Muhasebeleştirilmesi
Ersin URAK
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları İle İlgili Vergi Sistemimizde Yer Alan Düzenlemeler
Ertunç AKSÜMER
Genel Hatlarıyla Örtülü Sermaye Müessesesi
Eyüp öZTÜRK
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde Değer Artış Kazancı ve Bu Kazancın Hesaplanmasında İktisap Tarihinin Tespiti Durumu
Yusuf öZBALDAN
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemleri Yalnızca Kamu Borçlusu Mükellefe Yapılabilir 
Nazlı Gaye ALPASLAN
Toplu İşçi Çıkarımı İle İlgili Usul ve Esasların İşverenler İçin Önemi
Erol GÜNER
İş Sözleşmesinin Feshi ve Şartlı İstifa
Cumhur Sinan öZDEMiR
SGK'nın Bu Uygulamasına Dava Açan Bağ-Kur’lular Erken Emekli Oluyor 
Vakkas DEMiR
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi 
Ekrem TAŞBAŞI
İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Recep GÜNER

YAYIN POLiTiKASI iLKELERi
Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Üyelik Girişi