• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar

Mali Çözüm Dergisi (Sayı 135)

ICINDEKILER


HAKEMLI YAZILAR

Haksız Rekabeti Önleme Açısından TÜRMOB E-Birlik Yazılımı Hakkında Meslek Mensuplarının Değerlendirmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Doç. Dr. Niyazi Kurnaz Arş. Grv. Işık Altunal Ali özbek
Yeni Finansal Raporlama Standardı IFRS 16’nın Getirdiği Değişimler Üzerine Bir Değerlendirme
Arş. Gor. Dr. Murat SERÇEMELi Yrd. Doç. Dr. Meryem öZTÜRK
Tam Tasdik Vergi Denetimleri İçin Analitik Risk Modeli
Yrd. Doç. Dr. Alper KARVARDAR
Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ve Net Satışlar İle Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Sınai Endeksi Araştırması
ögr. Gor. Dr. Hakan BAYRAKTAROGLU

HAKEMSIZ YAZILAR

Uluslararası Vergi Hukukunda Kurallar Yeniden Yazılırken ABD’nin Yeni Model Vergi Anlaşması: Mükemmeliyetçiliğin Kusurları
Doç.Dr. Tahir ERDEM
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinmeyen Şirketlere Ceza Verilir Mi?
Soner ALTAŞ
Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Alacaklılarına Tanınan Haklar ve Korumalar
Mustafa YAVUZ
Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarınca Denetçi Seçilmesi Mümkün Müdür?
Özkan ARSLAN
Şirketler Topluluğunda Hâkim ve Bağlı Şirketlerin Kontrol Ölçütü
Ufuk ÜNLÜ
Kat Karşılığı Arsasını Yükleniciye Veren Kooperatiflerin Vergisel Yükümlülükleri
Hasan Basri CAN
Elektronik Faturanın Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi
Selçuk Turgay AZAK Mustafa BiZiMYER
Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Mukimlik Kavramı
ilhan öZKAN Şafak USLU
Bir Teşvik Unsuru Olarak Makine Teçhizat Finansmanında BSMV İstisnası Uygulaması
Dr. Mehmet YÜCEL
Vergi İncelemesinin Yasal Dayanakları, Süreçleri ve Sonuçları
Ali YUNT
Vergisel İşlemlerde Mükelleflerin Sahip Olduğu Haklar
Necmettin GÜNDÜZ
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası
Metin ÇELiK
Şüpheli Alacak Karşılığı Ve Özellikli Hususlar
Fehmi EGE
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Kilit Personel İstihdamı
Mustafa ŞEN
Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşmaya Yönelik İşlemler
Kenan AKBULUT
Faturalandırma Hileleri
Serkan ERCiNLER
Sermaye Şirketlerinde Kolaylaştırılmış Birleşme Usulü
Arş. Gor. Kagan TURAN
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Erol GÜNER
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Para Cezaları ve İtiraz Yollarında Yapılan Son Değişiklikler
Recep GÜNER Lütfi ALPSOY
6 Puanlık İlave Sigorta Pirim Desteğinde Yaşanan Problemler ve Yeni Düzenleme?
Davut ULUöZ, MBA

YAYIN POLiTiKASI iLKELERi


Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Anlık
Yarın
7° 3°
Site Haritası