• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Özel Usulsüzlük Cezaları

2018 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
VUK 353. Maddesi
 

VUK MADDE-353

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI

  TL

353/1

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240

353/1

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000

353/2

 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

240

353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

12.000

353/2

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000

353/3

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,(240 / 5=48)

48

353/4

 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma mecburiyetine uyulmaması

240

353/6

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.700

353/7

 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290

353/8

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine

900

353/8

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000

353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200

353/10

VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900

 

 

 

VUK MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

Mük.Mad.355/1

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

Mük.Mad.355/2

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800

Mük.Mad.355/3

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000

Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Dosyalar
Site Haritası