• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Akademik Dergiler


Özet bilgilerin sonundaki  "Bu PDF dosyasını indir" yazısına tıklayarak makaleleri indirebilirsiniz.

VERGİ YURTTAŞLIĞI: KAVRAM, UNSURLARI VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ 
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 5, Sayı 1 
Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Fatih SARAÇOĞLU Bu PDF dosyasını indir
Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample 
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Şahin Yeşilyurt  Bu PDF dosyasını indir
VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Hakkı Mümin AY, Mesut BİLGİNER, Yahya GÜNAY, Akif DOĞANAY  PDF dosyasını indir
Vergi Mükelleflerinin Vergi Denetimi Algıları: Çorum Örneği 
Sosyoekonomi 
Cilt 23, Sayı 25 (2015) 
Metin SAĞLAM, Deniz AYTAÇ Bu PDF dosyasını indir
Bütçe Kanununa Ekli Vergi Harcamaları Listesinin Mevzuatla Ücret Gelirlerine İlişkin Getirilen Muafiyet, İstisna ve İndirimler Bağlamında Analizi 
Sosyoekonomi 
Cilt 24, Sayı 27 (2016) 
İlhami ÖZTÜRK Bu PDF dosyasını indir
VERGİ HARCAMALARI: SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKE UYGULAMALARI 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) 
Ahmet TEKİN, Özlem SÖKMEN GÜRÇAM Bu PDF dosyasını indir
VERGİ KÜLTÜRÜ VE VERGİ AHLAKI : İTALYA- TÜRKİYE 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) 
Işıl AYAS, Naci Tolga SARUÇ Bu PDF dosyasını indir
ORTAKLIK YAPILARININ FİNANSMAN KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST ENERJİ FİRMALARI İNCELEMESİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 1 
F. Dilvin TAŞKIN, Sedat COŞKUN Bu PDF dosyasını indir
Defterdarlık Çalışanlarının Vergi Algıları: Afyonkarahisar Örneği(Tax Perceptions By Employees In State Tax Revenue Departments A Case Study In Afyonkarahisar) 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 22, Sayı 2 
Harun CANSIZ  Bu PDF dosyasını indir
VERGİ YAPISINDA BİR REFORM ÖNERİSİ OLARAK VERGİ İNDİRİMLERİ POLİTİKASI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) 
Kamil GÜNGÖR Bu PDF dosyasını indir
YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMİ: HUKUKÎ YAPI VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Sayı 43 (2014): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2014) 
Ahmet SOMUNCU Bu PDF dosyasını indir
POTANSİYEL ETKİLERİ VE GÖNÜLLÜ UYUM AÇISINDAN VERGİ AFLARI: 6111 SAYILI KANUNUN İRDELENMESİ
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) 
Zülküf Ayrangöl Bu PDF dosyasını indir
SAVUNMA HAKKI KAPSAMINDA VERGİ İNCELEME VE VERGİ TEKNİĞİ RAPORLARININ MÜKELLEFLERE TEBLİĞİ 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
Sayı 7 
İsa AYDEMİR Bu PDF dosyasını indir
VERGİ ETİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 5 Sayı: 1 Bu PDF dosyasını indir
Kayıt İçi Ekonomide Devletin Gelir Kayıpları: Türkiye Örneği 
International Journal of Social Sciences and Education Research 
Ulvi SANDALCI, Özgür SAYGIN, İnci SANDALCI Download this PDF file
Tanzimat Döneminde Ancemaatin Vergi Uygulaması Ve Yaşanan Usulsüzlükler Üzerine Bazı Şikayetler (1841-1865) 
Current Research in Social Sciences 
Cilt 2, Sayı 3 
Mehmet Emin Türklü Bu PDF dosyasını indir
Doğal Afetlere Yönelik Vergi Politikaları ve Türkiye Uygulamalarının İncelenmesi 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Ekim 
Hilmi ÜNSAL Bu PDF dosyasını indir
Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:2002 Cilt:57 Sayı:3 
Mehmet TUNÇER Bu PDF dosyasını indir
VERGİ AFLARI: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI ( “VERGİ BARIŞI” UYGULAMA SONUÇLARI ) Yrd. Doç. Dr. Fatih SAVAŞAN 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 1  Bu PDF dosyasını indir
TMS-12 GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİLER VE MUHASEBE UYGULAMALARI 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Sayı 32 (2009): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2009) 
Azzem Özkan Bu PDF dosyasını indir
TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ANALİZLERİNİN YAPILMASI Yrd.Doç.Dr. Ali ELEREN, Öğr.Gr. Ersan ÖZGÜR 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 2 Bu PDF dosyasını indir
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİYİ ALGILAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ:AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Harun CANSIZ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 2 Bu PDF dosyasını indir
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 33, Sayı 2 (2012) 
Gülay Akgül Yılmaz Bu PDF dosyasını indir
VERGİLENDİRME YETKİSİ İLE CEZALANDIRMA YETKİSİ ETKİLEŞİMİ: VERGİ CEZA NORMLARI 
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 
Sayı 1 (2016) 
Recep NARTER, Ercan SARICAOĞLU Bu PDF dosyasını indir
Türk Vergi Yargısında İstinaf Sistemi ve Muhtemel Sorunlar 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): Nisan 
Fevzi Rifat ORTAÇ, Hilmi ÜNSAL Bu PDF dosyasını indir
Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme 
Sosyoekonomi 
Cilt 23, Sayı 23 (2015) 
Ahmet Burçin YERELİ, Altuğ Murat KÖKTAŞ, Işıl Şirin SELÇUK Bu PDF dosyasını indir
Türkiye'de Daha Eşitlikçi Vergi Politikaları İçin Mikrosimülasyon Analizi: 2003-2013 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:2016 Cilt:71 Sayı:1 
Özlem ALBAYRAK, Serdal BAHÇE, Abuzer PINAR Bu PDF dosyasını indir
GENEL OLARAK VERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ 
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 
Sayı 2 
Serkan ACİNÖROĞLU Bu PDF dosyasını indir
Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Amprik Bir Çalışma 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 23, Sayı 1 
İhsan Cemil DEMİR, İsmail CİĞERCİ Bu PDF dosyasını indir
Türk Vergi İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Geçirdiği Aşamaların Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2003 Cilt: 12 Sayı: 12 
Dr. Keramettin TEZCAN Bu PDF dosyasını indir
TÜRKİYE’DE VERGİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN YERİ VE ÖNEMİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 16 Sayı: 2  Bu PDF dosyasını indir
Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2011 Cilt: 20 Sayı: 2 
Handan KAYNAR BİLGİN Bu PDF dosyasını indir
AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRK VERGİ POLİTİKALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER 
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) 
Şafak Ertan ÇOMAKLI, Zülküf AYRANGÖL, Mustafa TEKDERE Bu PDF dosyasını indir
Türkiye'de Vergi Denetim Sistemi ve Sistemin Aksaklıklarının Değerlendirilmesi 
Sosyoekonomi 
Cilt 21, Sayı 21 (2014) 
Zuhal ERGEN, Leman KILINÇKAYA Bu PDF dosyasını indir
VEKALET MALİYETLERİ (AGENCY COSTS) VE TEMETTÜ KARARLARI İLİŞKİSİ 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 4 
Dr. Tuncay Turan TURABOĞLU Bu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ SİSTEMİ VE BİR ÇEŞİT VERGİ TOPLAMA USULÜ SİSTEMİ: TEMETTUAT DEFTERLERİ 
EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) 
Berna ÇAÇAN Bu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMUNU ARTTIRMADA KAMU OTORİTESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN VE MÜKELLEF ÇEVRESİNİN ÖNEMİ: SIRALI PROBİT MODEL YAKLAŞIMI 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 17 Sayı: 1  Bu PDF dosyasını indir
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARINDAN UZLAŞMA 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
Sayı 7 
Mustafa GÜLTEKİN Bu PDF dosyasını indir
EGE BÖLGESİ'NİN VERGİ AHLÂK DÜZEYİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 10 Sayı: 2 Bu PDF dosyasını indir
GLOBAL BİR KAVRAM: VERGİ REKABETİ 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 52 (2009) 
Ersan Öz, Sevinç Yaraşır Bu PDF dosyasını indir
Ortadoğu Uygarlıklarında Vergi Uygulamaları 
International Journal of Social Sciences and Education Research 
Osman SİRKECİ, Mohamad Sami ABDULA Download this PDF file
Türkiye’de Kredi Kartı Harcamaları ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Vektör Otoregresif Model İle Analizi (2007-2015) 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 20, Sayı 4 
İclal ÇÖGÜRCÜ  Bu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
Aile ve Çevre, Genel Ekonomik Görünüm ve Vergi Faktörlerinin Seçmenlerin Siyasi Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Trabzon İli Örneği 
International Journal of Social Sciences and Education Research 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) 
Mehmet TUNCER, Yasemin ARIMAN Download this PDF file
VERGİ BİLGİ DEĞİŞİM ANLAŞMALARI VE VERGİ CENNETLERİ 
Journal of Life Economics (e-ISSN: 2148-4139) 
Sayı: 2 
Ömer Faruk BATIREL Full Text (PDF) 
Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde VergiAlgısı ve Bilinci 
Sosyoekonomi 
Cilt 19, Sayı 19 (2013) 
Metin SAĞLAM Bu PDF dosyasını indir
İBN HALDUN'UN DEVLET GÖRÜŞÜ (Yönetimler Döngüsü) 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 4 
Dr. A. Ezeli AZARKAN  Bu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
BELÇİKA, DANİMARKA, FİNLANDİYA VE HOLLANDA’NIN VERGİ HARCAMALARI GELİŞİMİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 15 Sayı: 2 Bu PDF dosyasını indir
Uluslararası Ticaret İşlemleri Nedeniyle Oluşan KDV’nin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Uygulama 
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) 
Seçkin GÖNEN, Aslı YILMAZ Bu PDF dosyasını indir
Avrupa Birliği’nin Balkan Ülkeleri Vergi Sistemleri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 20, Sayı 4 
Serpil AĞCAKAYA, Onur EROĞLU Bu PDF dosyasını indir
İktisadi ve Siyasi Etkenlerle Osmanlı’da Dış Göç: 16. Yüzyılda Mühimme Defterlerinde 
Sosyoloji Dergisi 
Cilt 3, Sayı 30 (2015): Eğitim Sosyolojisi Özel Sayısı 
Hüseyin Arslan, Rahmi Deniz Özbay Bu PDF dosyasını indir
Vergi Hukukunda Tebligatta Yeni Bir Uygulama: Elektronik Tebligat(A Recent Implementation in Notification in Tax Law: Electronic Notification) 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 23, Sayı 2 
Hatice YURTSEVER Bu PDF dosyasını indir

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Cezalarına İlişkin Görüşlerine Yönelik Bir Alan Çalışması 
Sosyoekonomi 
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Özlem ÖZER Bu PDF dosyasını indir
Afganistan Vergi Mevzuatı ve Türk Müteahhitlik Firmaları Üzerindeki Etkisi 
Sosyoekonomi 
Cilt 3, Sayı 3 (2006) 
Vedat ACAR Bu PDF dosyasını indir
Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama 
Sosyoekonomi 
Cilt 22, Sayı 22 (2014) 
Haluk EGELİ, Funda DİRİL Bu PDF dosyasını indir
Vergi Politikaları ve İktisadi Gelişme İlişkisi Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (1987 -2002) 
Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (1), 2007, 45- 81

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- Bilal KARGI Bu PDF dosyasını indir
ERTELENMİŞ VERGİ ETKİLERİNİN İZLENMESİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DURAN VARLIĞIN EK TAAHHÜTTE BULUNULARAK İKTİSABI ÖRNEK UYGULAMASI 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) 
Ergün Küçük- Dergiye ulaşmak İçin lütfen tıklayınız.
ABD VERGİ SİSTEMİ ve GELİR İDARESİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
İhsan Cemil DEMİR Cilt: 10 Sayı: 1  Bu PDF dosyasını indir
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 
Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU, Ali ANTEPLİ, Ömer Ali POLAT Bu PDF dosyasını indir
Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği: Tam Yargı –İptal Davası Tartışmaları 
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) 
Ramazan ARMAĞAN Bu PDF dosyasını indir
Türk Vergi Anlaşmaları Hukukunda Sermaye Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:2016 Cilt:71 Sayı:1 
Emrah FERHATOĞLU Bu PDF dosyasını indir
Şerefiye’nin İktisabı ve Değerlemesi: UFRS ile Arnavutluk Mevzuatının Karşılaştırılması 
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) 
Mustafa ÜÇ, Erjon MANCELLARI Bu PDF dosyasını indir (ENGLISH)
VERGİ CENNETLERİ VE POSTA KUTUSU ŞİRKETLERİN KAMU MALİYESİNE ETKİLERİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Birol KARAKURT Bu PDF dosyasını indir
Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle Araştırılması 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 
Cilt 45, Sayı 1 (2016) 
Murat Serçemeli, Ersin Kurnaz  Download this PDF file
VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Hakkı Mümin AY, Mesut BİLGİNER, Yahya GÜNAY, Ali YÖRÜK
Bu PDF dosyasını indir
Sermaye Kaçışı Problemi Karşısında Değişen Vergileme Anlayışı 
Sosyoekonomi 
Cilt 2, Sayı 2 (2005) 
Birol KARAKURT Bu PDF dosyasını indir
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK DUYARLILIKLARI İLE İLGİLİ VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 
Sayı 14 
Engin DİNÇ, Mehmet TUNÇER  Bu PDF dosyasını indir
Vergi Geliri Üzerinde Bireysel İnternet Kullanımının Etkisi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Hakan HOTUNLUOĞLU, Ersoy KİRLİ  Bu PDF dosyasını indir
İSKANDİNAV ÜLKELERİ VERGİ SİSTEMLERİ VE GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) 
Ramazan ARMAĞAN, Süleyman DİKMEN  Bu PDF dosyasını indir
İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN ALGILARI AÇISINDAN AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MÜŞTERİ PORTFÖYÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (MALATYA ÖRNEĞİ) 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Yavuz AKÇİ, Kazım KILINÇ  Bu PDF dosyasını indir
A SURVEY ON THE PERCEPTIONS OF TAX OFFICE STAFF ABOUT TAXPAYERS’ RIGHTS 
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 
Sayı 16 
Ufuk GENCEL  Bu PDF dosyasını indir (ENGLISH)
DEFTERDARLIK ÇALIŞANLARININ VERGİLEME İLKELERİNE BAKIŞI 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 16 Sayı: 2 Bu PDF dosyasını indir
Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması I 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2012 Cilt: 21 Sayı: 3 
Doç.Dr.İbrahim ORGAN, Yrd.Doç.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ  Bu PDF dosyasını indir
KAYITDIŞI EKONOMİ 
Sosyoloji Dergisi 
Cilt 3, Sayı 19 (2009): İlerleme Özel Sayısı 
Erhan Atiker Bu PDF dosyasını indir
Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması II 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2012 Cilt: 21 Sayı: 3 
Doç.Dr.İbrahim ORGAN, Yrd.Doç.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ  Bu PDF dosyasını indir
ULUSLARARASI VERGİ REKABETİNİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Sayı: 18 
Neslihan KOŞAR, M. Hanifi VAN Bu PDF dosyasını indir
DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN VERGİ AFFINA BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TRAKYA BÖLGESİNDE TİCARİ KAZANÇ ELDE EDEN YÜKÜMLÜLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
İktisat Fakültesi Mecmuası 
Cilt 62, Sayı 2 (2012) 
Selçuk İPEK, Erkan AKTAŞ, İlknur KAYNAR Bu PDF dosyasını indir
Tek Oranlı Vergi Sisteminin Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Sayı: 17 
Ferudun KAYA Bu PDF dosyasını indir
AB VERGİ UYUMLAŞTIRMASI AÇISINDAN BAZI ÜYE ÜLKELERDEKİ VERGİLER 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 5 Sayı: 1 Bu PDF dosyasını indir
İklimsel ve Coğrafi Özelliklerin Vergi Uyumuna Etkisi 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 15 Sayı: 2 
Yrd. Doç. Dr. Güner Tuncer, Yrd. Doç. Dr. Taner Güney Bu PDF dosyasını indir
Uluslararası Vergi Sorunları Bağlamında Belçika Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi(Evaluation of Belgium Tax System with the Respect to International Taxation Problems) 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 23, Sayı 2 
Haluk EGELİ, Abdulkerim EROĞLU Bu PDF dosyasını indir
TÜRK VERGİ HUKUKU'NDA UZLAŞMA 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 25, Sayı 2 (2008) 
Funda Başaran Yavaşlar Bu PDF dosyasını indir
VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ: VERGİ KAÇIRMA, VERGİDEN KAÇINMA VE KARA PARA AKLAMADAKİ ROLÜ 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK 
Serdar ÖZTÜRK, Özlem ÜLGER Bu PDF dosyasını indir
VERGİ OKURYAZARLIĞI VE VERGİSEL FARKINDALIK: KAHRAMANMARAŞ ARAŞTIRMASI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 2 
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Yusuf AKPINAR, Yahya GÜNAY Bu PDF dosyasını indir
Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme Örnekleri 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 21, Sayı 2 
Hasan , Burcu , Serdar ABDİOĞLU , KILIÇ , GÜNEŞ Bu PDF dosyasını aç
Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Ücretliler Bakımından Mesleki Harcamalara Bakış: Akademisyenler Üzerine Bir Alan Araştırması 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 22, Sayı 1 
Funda DİRİL, Meltem ARAT Bu PDF dosyasını indir
Eğitim Öğretimi Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması 
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 
Cilt 7, Sayı 2 
Serap Gül KIR, Ali YAVUZ Bu PDF dosyasını indir
Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Coşkun Karaca, Bünyamin Demirgil Download full-text PDF
VERGİLEMENİN OPERASYONEL MALİYETLERİ: MERSİN VERGİ İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ 
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 
Sayı 11 
Gülsüm GÜRLER HAZMAN, Yüksel AKSU Bu PDF dosyasını indir
VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Serkan Acinöroğlu Bu PDF dosyasını indir
DÜNYADA YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN YAPILAN VERGİ REFORMLARI VE KAMU MALİYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Sayı: 21 
Hülya KABAKÇI KARADENİZ Bu PDF dosyasını indir
FİNANSAL ARAÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ, İHTİYARİ BEYAN VE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Neslihan Coşkun Karadağ
 PDF dosyasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Yeni Vergi Denetimine Genel Bir Bakış: Uyulması Gereken İlkeler ve İşleyişi 
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 
İlkbahar 2014 
Hakan ERKUŞ, Arslan Can ÜNAL Bu PDF dosyasını indir
Türkiye'de Geçici Vergi Uygulamasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi 
Sosyoekonomi 
Semih ÖZ  Bu PDF dosyasını indir
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ ve ETKİNLİĞİ SORUNU 
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 
Sayı 17 
Hakan Arslaner  Bu PDF dosyasını indir
VERGİ İDARELERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞLARI: VERGİ DAİRELERİNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR DENEME
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 20, Sayı 2 (2002) 
M. Umur TOSUN, M. Cahit GÜRAN - Makaleye ulaşmak için tıklayınız.
Vergi İdaresinin Denetim Biçimleri ve Hukuka Aykırı Deliller 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 7 Sayı: 1 
Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Fatih SARAÇOĞLU Bu PDF dosyasını indir
YİYECEK İŞLETMELERİNİN MALİYET KONTROLÜNDE STANDART REÇETELERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN 
Ercüment OKUTMUŞ, Gülcan GÖVCE Bu PDF dosyasını indir
KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 
Ahmet Çelik, Vedat Kaya Bu PDF dosyasını indir
Yönetimin Etkinliği Açısından Standart Maliyet Yönteminin Uygulanması 
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Yıl: 2015 Sayı: 22 
Alparslan Şahin GÖRMÜŞ, Handan BULCA, Tolga YEŞİL Bu PDF dosyasını indir
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ REKABETİ VE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI 
EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) 
Adnan Erdal  Makaleye ulaşmak için tıklayınız.
Seçmen Tercihlerinin Oluşumunda Vergi Propagandası: Ampirik Bir Çalışma 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Sayı: 26 
İhsan Cemil DEMİR Bu PDF dosyasını indir
İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNİN YAPILMAMASININ KAYIT DIŞI EKONOMİYE ETKİSİ VE BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ= (THE EFFECT OF FAILURE TO MAKE A NOTICE OF STATEMENT OF EMPLOYMENT OVER UNRECORDED ECONOMY: PROPOSALS TO AVOID) 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 
Cilt 73, Sayı 1 (2015) 
Cengizhan Hatipoğlu Bu PDF dosyasını indir
VERGİ AFLARININ HUKUKi NiTELİĞİ VE GEREKÇELERi 
Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı 2 (2010) 
Yasemin Taşkın Bu PDF dosyasını indir
Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonominin Vergi Kaçakçılığının Oluşumundaki Rolü 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Sayı: 16 
Ayhan KAPUSUZOĞLU Bu PDF dosyasını indir
ÜRÜN YAŞAM SEYRİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİN TEORİK ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ 
Öneri Dergisi 
Begüm ÖKTEM, Hanifi AYBOĞA Bu PDF dosyasını indir
Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değerlendirme(The Empirical Assesment Of Tax Perception Level Of Students At Secondary School) 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 22, Sayı 2 
Ahmet ÖZEN, Bilge Kaan ALTUNOĞLU, Engin ÖZTORNACI Bu PDF dosyasını indir
Orta Asya ve Kafkasya’da Nükleer Enerji Açısından Türkiye’nin Mali Beklenti ve Riskleri: Praksiyolojik Bir İnceleme 
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 9, Sayı 26 (2016) 
Abdullah Burhan Bahçe, Öner Gümüş Bu PDF dosyasını indir
ÜLKEMİZDE E-BEYANNAME UYGULAMASININ VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Mehmet Emin MERTER Bu PDF dosyasını indir
1873-75 Yıllarında Kayseri Hacı Kılıç Mahallesi Esnafının Mesleklerine Göre Gelir ve Vergi Durumlarındaki Değişiklikler 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Sayı 45 (2015): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2015) 
Ekrem ERDEM, Sefure DEVECİ Bu PDF dosyasını indir
TÜRK CEZA HUKUKUNDA VE VERGİ CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Arş. Grv. Ahmet BOZDAĞ
Cilt: 10 Sayı: 2 Bu PDF dosyasını indir
NEFS-İ ŞAM ÖRNEĞİNDE GAYRİMÜSLİMLERİN NÜFÛS VE MESLEKLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA (1674-1700) 
Avrasya İncelemeleri Dergisi 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) 
Oğuzhan SAMIKIRAN Bu PDF dosyasını indir
Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği 
Sosyoekonomi 
Cilt 24, Sayı 28 (2016) 
Serdar ÇİÇEK, Jale SABBAĞ Bu PDF dosyasını indir
Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı Örneği / The Negotiation Methods Between the Taxman and the State: The Example of Adana Sanjak in XVIIIth Century 
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
İhsan Erdem SOFRACI, Mehtap ERGENOĞLU Bu PDF dosyasını indir
SONU GELMEYEN MİSAFİRLİK: MUHACERAT BOSNA MUHACİRLERİNİN KOSOVA'DA İSKANI 
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 
Yakup Ahbab Bu PDF dosyasını indir
OSMANLI VERGİ SİSTEMİNDE “ERMENİ MİLLETİ VERGİSİ” 
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 
Cahit KÜLEKÇİ  Bu PDF dosyasını indir
TÜRKİYE’DE DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLER ve EKONOMİYE ETKİLERİ 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 
Yrd. Doç. Dr. Haldun SOYDAL, Arş. Gör. M. Levent YILMAZ Bu PDF dosyasını indir
KRİZ SÜRECİ MALİYE POLİTİKALARINDA DÖNEMSEL ESNEKLİK VE ALTERNATİF BÜTÇE POLİTİKALARINDA OLUŞUMLAR 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Sayı: 12 
A. Niyazi ÖZKER Bu PDF dosyasını indir
PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE VERGİ KÜLTÜRÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 22, Sayı 2 (2004) 
Ekrem KARAYILMAZLAR Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
TÜRKİYE'DE UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ:(1980 SONRASI) 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 32 
Sadettin PAKSOY, Sumru BAKAN Bu PDF dosyasını indir
Türk Vergi Sisteminin Artan Oranlılığının Ölçülmesi: 1924 2008 Dönemine Yönelik Uygulamalı Bir Analiz 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2011 Cilt: 20 Sayı: 1 
Öğr.Gör.Dr.İlter ÜNLÜKAPLAN Bu PDF dosyasını indir
Bakanlar Kurulunun Vergi Oranını Belirleme Yetkisinin Alt Sınırı: “Sıfır Oran” ın Anlamı 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2013 Cilt: 22 Sayı: 1 
Yrd.Doç.Dr. Soner YAKAR, Doç.Dr. Tamer BUDAK Bu PDF dosyasını indir
KURUMLAR, VERGİ KÜLTÜRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK 
Doğan BAKIRTAŞ Bu PDF dosyasını indir
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Abdulkerim DAŞTAN Bu PDF dosyasını indir
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları: 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 
Ahmet Burçin Yereli, Altuğ Murat Köktaş, Işıl Şirin Selçuk Bu PDF dosyasını indir
Türkiye'de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz 
Sosyoekonomi 
Cilt 8, Sayı 8 (2008) 
Hakan TÜRKAY, Hilmi ÜNSAL Bu PDF dosyasını indir
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA VERGİSEL BOYUT VE MUHASEBELEŞTİRME: ÖRNEK UYGULAMA 
Öneri Dergisi 
Özgür ÇATIKKAŞ, Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR, Ayhan YATBAZ Bu PDF dosyasını indir
VARLIK VERGİSİ VE MERSİN UYGULAMASI 
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Erdem ÇANAK Bu PDF dosyasını indir
Türkiye’de Mali Müşavirlerin Mükellef Haklarına ve Gelir İdaresine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Sosyoekonomi 
Cilt 24, Sayı 29 (2016) 
Güneş ÇETİN GERGER, Feride BAKAR, Adnan GERÇEK Bu PDF dosyasını indir
KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Veysel ASOĞLU, Turan BİNİCİ Bu PDF dosyasını indir
Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi 
Sosyoekonomi 
Cilt 8, Sayı 8 (2008) 
Ali ÇELİKKAYA, Hüseyin GÜRBÜZ Bu PDF dosyasını indir
Vergi Mükelleflerinin “Ödemede Uygunluk Kuralı’na” İlişkin Algıları: Bolu İli Alan Araştırması 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Sayı 45 (2015): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2015) 
Yunus DEMİRLİ, Yaşar AYYILDIZ, Tarık VURAL Bu PDF dosyasını indir
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Hakkı Mümin AY, Mesut BİLGİNER, Yahya GÜNAY, Tuğba AVCI Bu PDF dosyasını indir
Maliye Politikasında Amaç Araç Uyumu: Ücret Vergileri ve Artan Oranlı Tarife Uygulaması Açısından Bir İnceleme 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 15 Sayı: 1 
Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç Bu PDF dosyasını indir
SERMAYE KAZANCI VERGİLENDİRMESİNİN MENKUL KIYMETLER VE TÜREV ARAÇLARINA FİNANSAL ETKİLERİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 37, Sayı 2 (2015) 
Ferhat Arslaner, Nuran Arslaner Bu PDF dosyasını indir
Türkiye’de Bütçe Hakkının Kullanımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 
Aziz KONUKMAN Bu PDF dosyasını indir
VERGİ REKORTMENLERİNİN SPOR SPONSORLUĞUI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Malatya İli Örneği) 
Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri 
Volume: 8 Number: 1 
Özgür Karataş, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Mehmet Hasan Selçuk, Serkan Hacıcaferoğlu Bu PDF dosyasını indir
Gelir Vergisinde Tarife Yapısı: Adalet ve Etkinlik Temelli Teorik Tartışmalar Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:2005 Cilt:60 Sayı:2 
Ekrem KARAYILMAZLAR, Mehmet Cahit GÜRAN Bu PDF dosyasını indir
ZEKÂT VE VERGİ MÜKELLEFİYETİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ADALETİN SAĞLANMASI 
EKEV Akademi Dergisi 
Sayı: 56 
Ahmet ÖZDEMİR Bu PDF dosyasını indir
TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE MALİYETLERİ YÖNETİMİ VE OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME 
Öneri Dergisi 
Kezban ŞİMŞEK, Mevlüt KARAKAYA Bu PDF dosyasını indir
Vergi Rekabetine ilişkin Göstergeler: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler için Bir Değerlendirme 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2011 Cilt: 20 Sayı: 1 
Yrd.Doç.Dr.Neşe ALGAN, Arş.Gör.Dr.Melek AKDOĞAN GEDİK Bu PDF dosyasını indir
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDE DOLAYSIZ VE DOLAYLI VERGİLER (1995-2005) 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Nazan Susam, Nagihan Oktayer Bu PDF dosyasını indir
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK VERGİ TEŞVİK POLİTİKALARI: JAPONYA VE GÜNEY KORE ÖRNEKLERİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 25, Sayı 2 (2008) 
İdris Sarısoy, Sinan Sarısoy Bu PDF dosyasını indir
VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 45 
Abdullah MUTLU, Kenan TAŞCI Bu PDF dosyasını indir
BAĞIMSIZ DENETİME DUYULAN GÜVENİN VE DENETİMİN BAĞIMSIZLIĞININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 2 
Tuğba DÖLEN Bu PDF dosyasını indir
İÇ KONTROLDE COSO ve ICFR İLİŞKİSİ 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 15, Sayı 56 (2016) 
Mehtap KARAKOÇ, Serkan ÖZDEMİR Bu PDF dosyasını indir
Mükellef ve Kamu Otoritesi Açısından Vergi Ahlakının Değerlendirilmesi 
Journal of Life Economics (e-ISSN: 2148-4139) 
Sayı: 1 
Sibel AŞAN - Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ 
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 
Sayı 1 (2016) 
Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Bu PDF dosyasını indir
Toplam Fiyat-Seviye Esnekliği Ve Arzyanlı Şoklar İle İlgili Bir Çalışma (Tercüme) 
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 
Sayı 2 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 2. Sayı 
Dr. Özlem GÖKTAŞ YILMAZ Bu PDF dosyasını indir
KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANINDA VERGİ BİLEŞENLERİNİN ROLÜ VE MALİ ALDANMA 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 25, Sayı 2 (2007) 
Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN - Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKI OLUŞUMUNDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ: ADANA ÖRNEĞİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
İbrahim ORGAN, Baki YEGEN Bu PDF dosyasını indir
Türkiye’nin Asgari Ücret Oranı ‘Seçimi’: Nedenleri ve Olası Sonuçları 
Sosyoekonomi 
Cilt 24, Sayı 27 (2016) 
Ali Rıza ÖZDEMİR, Melike Rana DAYIOĞLU Bu PDF dosyasını indir
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEBLİGAT VE ELEKTRONİK TEBLİGAT 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Mehmet ARSLAN, Mine BİNİŞ Bu PDF dosyasını indir
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İHBAR ve İHBAR İKRAMİYESİ 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 52 (2009) 
Tamer Budak Bu PDF dosyasını indir
Küba Ekonomisinin ve Kamu Maliyesinin Genel Görünümü 
Mülkiye Dergisi 
Cilt 39, Sayı 4 (2015) 
Zeynep Ağdemir Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Kesif Yem Fiyatını Etkileyen Faktörler 
TÜBAV Bilim Dergisi 
Cilt 9, Sayı 4 (2016) 
hüseyin serdar yalçınkaya Bu PDF dosyasını indir
Vergi Yükümlülerinin Yolsuzluğa İlişkin Tutum ve Tepkileri: Gaziantep Örneği 
Sosyoekonomi 
Cilt 9, Sayı 9 (2009) 
Mehmet KARAKAŞ, Halit ÇİÇEK Bu PDF dosyasını indir
İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ 
Öneri Dergisi 
Serkan TERZİ, Metin ATMACA, Begüm ÖKTEM Bu PDF dosyasını indir
Vergi politikası ile yoksulluk azaltılabilir mi 
Global Journal of Economics and Business Studies 
Barış Yıldız  Bu PDF dosyasını indir
TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN POLITICAL FINANCING IN TURKEY 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Mehmet Karakaş 
MALİ YOLSUZLUĞUN YANSIMALARI: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 52 (2009) 
Burcu Gediz Oral, Ferhan Sayın 
Vergi Bilincini Etkileyen Muhtemel Dışsal Etkenlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespiti 
Akademik İncelemeler Dergisi 
Cilt 4, Sayı 1 (2009) 
Gülsüm Gürler Hazman 
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞAN PERSONELİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri 
Cilt 2, Sayı 2 (2007): Volume: 2 Number: 2 
AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Şafak Ertan Çomaklı 
BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Muhammed ARDIÇ 
Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki Yeri: 1840 Tarihli Çarsancak Kazası Gayrimüslim Nüfus Defteri Örneği 
Journal of History and Future 
Salih AKYEL, Savaş SERTEL 
ANAYASA PERSPEKTİFİNDE VERGİLENDİRME YETKİSİ KAVRAMI 
Social Sciences 
Cilt: 8 Sayı: 3 
Kadir KARTALCI, Mübeyna DOĞAN 
GELİR VERGİSİ SİSTEMİNDE AYIRMA İLKESİ UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 40: 2000-2001 Prof. Dr. A. Bora Ocakçıoğlu'na Armağan 
Fatih SARAÇOĞLU 
Kırgız Cumhuriyeti Vergi Sisteminin Genel Yapısı ve Değerlendirilmesi 
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 
Sayı 49 (2005): 2005-1: Prof. Dr. Turan Yazgan'a Armağan Özel Sayısı 
Mehmet YÜCE 
IBN-İ HALDUN’UN VERGİLEME TEORİSİ VE ÖNEMİ 
TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) 
Abdul AZIM ISLAHI 
VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE AMORTİSMAN KONUSUNUN İNCELENMESİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Sayı: 23 
Hasan ABDİOĞLU, Sedat YUMUŞAK, Esma UYAR 
Kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilir mi? 
Bankacılar Dergisi 
Sayı: 87 
Soner YAKAR 
TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE TURGUTLU’NUN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (1844- 1845) 
Tarih Okulu Dergisi 
Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: XII 
Saadet TEKİN 
HARCAMA-VERGİ GELİRİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Harun Terzi, Sabiha Oltutular 
ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİNİN UYGULANIŞI: KARŞILATIRMALI BİR ANALİZ 
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK 
Özgür BİYAN, Musa GÖK 
Bankaların Repo İşlemleri ve Vergi Düzeni 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:1991 Cilt:46 Sayı:3 
Dilek ÖZKÖK 
XVI. YÜZYIL SONLARINDA ÇILDIR EYÂLETİ POSOF SANCAĞI’NIN KUZAY NAHİYESİ 
Dergi Karadeniz 
Sayı 27 
Iasha BEKADZE 
Çözüm Sürecinin TRC 2 (Şanlıurfa ve Diyarbakır) Bölgesine Ekonomik Etkileri 
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 4 Sayı: 1 
Abdulkadir BARUT, Veysel ASOĞLU, Neslihan TANCI YILDIRIM 
19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Vergilendirme Çalışmaları ve Mali Yapıya Etkisi / New Taxation Studies and Their Influence on Fiscal Structure of Ottoman Empire in the 19th Century 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
Nurullah Karta 
OSMANLI ve AVRUPA'NIN İKTİSAT POLİTİKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (XIV. ve XV. ASIRLAR) 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 52 (2009) 
Yakup Akkuş 
Cumhuriyet Döneminde Vergi Sistemimizin Gelişmesi 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:1981 Cilt:36 Sayı:1 
İsmail TÜRK 
KARBON VERGİSİNDE SINIRDAKİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİN İKTİSADİ VE HUKUKİ ANALİZİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 36, Sayı 2 (2014) 
Şahin Akkaya 
Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti, Sağladığı Yararlar ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 3 
  Arş.Gör.Hilmi ÜNSAL 
Türk Vergi Hukuku Tarihinde Tartışılan Bir Vergi: Toprak Mahsulleri Vergisi 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 4 Sayı: 2 
Ş.Ertan Çomaklı, Fatih Koç, Kürşad Emrah Yıldırım 
Türkiye’de Özelleştirmenin Kamu Mali Davranışları Üzerine Etkileri 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 33, Sayı 4 (2015) 
Nasip BOLATOĞLU, Lütfi ERDEN 
TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 
Cilt 8, Sayı 14 (2016) 
Yunus AÇCI 
Oyun Teorisi Modeli ile Türkiye Açısından Optimum Vergi Oranı, Vergi Cezası ve Denetim İlişkisinin Belirlenmesi 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 1 
Abdullah Yalama ve Ali Çelikkaya 
Türkiye'de Vergi Reformu ve Gelir Vergisi 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:1949 Cilt:04 Sayı:1 
Bedri GÜRSOY 
OTOMOBİLLERDEKİ YAKIT SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN VERGİ VE TÜKETİCİ YATIRIM POLİTİKALARINA ETKİLERİNİN ANALİZİ 
Verimlilik Dergisi 
Sayı 2 (2015) 
Murat Atik, Tuncer Koruvatan, Bülent Yılmaz, Yaşar Köse 
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARININ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 37, Sayı 2 (2015) 
Erkan Aydın 
VERGİ HUKUKUNDA HAKİMİN HUKUK YARATMASI: BOŞLUK DOLDURMA 
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 
Sayı 2 (1) 
İmran ARITI ERDEM 
BOŞ ZAMAN İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ MATRAHI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yaşar Öz 
Osmanlı Vergi Sisteminde Reform ve Temettü’ Vergisi 
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 37, Sayı 1 (2013): Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi 
Harun ŞAHİN 
The Effects Of Neighborhood On Tax Compliance Rates: Evidence From An Agent Based Model 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2013 Cilt: 22 Sayı: 1 
Yrd.Doç.Dr. M. Oğuz ARSLAN, Arş.Gör. Özgür İCAN 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 
Mustafa AKKAYA 
AMAÇLARI AÇISINDAN TÜRK VERGİ HUKUKUNDA YER ALAN VERGİ ERTELEMESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 
Sayı: 6 
En İyi Vergi Sistemi Nedir? 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:1949 Cilt:04 Sayı:1 
Frederic BENHAM 
2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Ahmet İLHAN, İsa GEREKLİ 
Bir Vergi Reformuna Niçin İhtiyacımız Var? 
İktisat Fakültesi Mecmuası 
Vedat Eldem 
KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 
Melek YARDIMCIOĞLU 
TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETLİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN DİĞER YÜKÜMLÜ GRUPLARINKİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Musa GÖK, A. Zafer YALÇIN 
Osmanlı Döneminde Mora’da Bir Sahil Şehri: Balya Badra/Patra (1460-1715) 
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 
Ayşe Kayapınar 
Onaltıncı Yüzyılda Adana İlinin Mufassal Defteri ne Göre Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 1987 Cilt: 1 Sayı: 1 
Mustafa SOYSAL 
VERGİ DÜZLEŞTİRME HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 21, Sayı 2 (2003) 
Nasip BOLATOĞLU 
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 
Mahmut YARDIMCIOĞLU 
VERGİLEMEDE ADALET İLKESİNİN ANAYASAL TEMELLERİ VE UYGULAMAYA YANSIMALARI: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 34, Sayı 1 (2013) 
Musa Gök, Özgür Biyan, Sevda Akar 
OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Vergi Türleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 
Sayı: 2 
Nihat Işık, Efe Can Kılınç 
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) 
Ercüment Okutmuş, Süleyman Uyar, Muharrem Gövce 
5838 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇEK REESKONTLARININ VERGİ MATRAHI ÜZERİNE ETKİSİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 11 Sayı: 2 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİDEN İNDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Hasan Bülent Kantarcı 
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 29, Sayı 3 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
ahmet gökgöz 
VERGİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE MALİYE VE VERGİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 
Sayı: 1 
XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA ÇERKEŞ KAZASININ EKONOMİK DURUMU 
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 
Ahmet Yurtseven 
GENİŞLETİLEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİ (GİRD) VE GELİR İDARESİNCE KULLANIMI 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 10 Sayı: 2 
Yaşam Çözümlemesinde Aykırı Değerler 
Alphanumeric Journal 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) 
Durdu KARASOY, Nuray TUNCER 
TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 
Tarık Ziyad ÇELİK, İsa GEREKLI, Süleyman ERTÜRK, Yahya GÜNAY, Mesut BİLGİNER 
Bergama Çukur Han 
Sanat Tarihi Dergisi 
Cilt: 21 Sayı: 1 (A.İlhami Bilgin Anısına) 
Bozkurt Ersoy 
Ar-Ge Vergi Teşviklerinin Teknokentteki Girişimler Tarafından Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Teknokent Örneğinde Bir Araştırma 
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 
Cilt 7, Sayı 1 
Hakan BAYRAKTAROĞLU, Davut KARAMAN, Adnan KALKAN 
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Katma Değer Vergisi: Yakınsama Gerçekleşiyor Mu? 
Sosyoekonomi 
Cilt 20, Sayı 20 (2013) 
Hülya KABAKÇI KARADENİZ 
İHTİLAFLI BAZI VERGİ CEZALARININ VERGİ YARGISI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
Sayı: 4 
Abdi SAĞLAM 
İHTİLAFLI BAZI VERGİ CEZALARININ VERGİ YARGISI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
Sayı: 4 
Abdi SAĞLAM 
Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket Toplulukları ve Bunların Vergi Hukuku Karşısındaki Durumları 
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 
Neslihan Karataş Durmuş 
KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ MODEL ARAYIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Ali ÇELİKKAYA 
Küreselleşme Sürecinde Ekolojik Riskleri Azaltmada Çevresel Vergilerin Etkisi: Avrupa Birliği Örneği 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 23, Sayı 1 
Ahmet TEKİN, Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ 
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Mehmet Halis ÖZER 
TÜRKİYE’DE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM 
TAHA EMRE ÇİFTÇİ, İBRAHİM ORGAN 
ASGARİ VE ORTALAMA ÜCRET ÜZERİNDEKİ KAMUSAL YÜKLERİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 
Sayı 3 
Serdar Çiçek 
VİDİN’DE TOPLUMSAL HAYAT: 13 NUMARALI ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE (1698-1699) 
Dergi Karadeniz 
Sayı: 14 
Doç. Dr. Hava SELÇUK 
TMS-11 ve 12 Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergilere İlişkin Muhasebe Kayıtları / Accounting Recording Related to Deferred Taxes in the Context of Tas- 11 And 12 Standards 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 17, Sayı 1 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
İhsan Yıldıztekin 
OSMANLI DEVLETİ 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ KAYITLARINDA İBRALA KARYESİ 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Sezgin Zabun 
GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ VE UYGULANABİLİRLİKLERİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Levent Yahya ESER 
YURTİÇİ TASARRUFLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR TARTIŞMA 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 
Vedat KAYA, Gürkan EFE 
Vergi Direncinin Gelişimi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) 
Abdulkerim Gök 
Uluslararası Muhasebe ve Türkiye'de Muhasebe Hukuku 
Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı 1 (2011) 
Taylan Altıntaş 
Karbon Vergisi 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 6 Sayı: 1 
İbrahim ORGAN, Taha Emre ÇİFTÇİ 
Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie 
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Alper Mumyakmaz 
VERGİ USUL KANUNU VE TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI ÇERÇEVESİNDE DEVAMLI OLARAK ÜRÜNÜNDEN YARARLANMAK AMACIYLA EDİNİLEN KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN AMORTİSMAN İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 
Doç. Dr. Abitter ÖZULUCAN 
TÜRKİYE’DE 2008-2009 KRİZİNDE UYGULANAN GENİŞLETİCİ VERGİ POLİTİKASININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 34, Sayı 1 (2013) 
Gülay Akgül Yılmaz 
XIII. YÜZYIL İLK YARISI TRABZON SANCAĞI NÜFUS TESPİTİNDE AVARIZ VE CİZYE DEFTERLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ 
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 
Sayı: 5 
Temel ÖZTÜRK 
TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRANSFER SİSTEMİ VE 6360 SAYILI KANUNUN ETKİLERİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 37, Sayı 2 (2015) 
Ülkü Arıkboğa 
Mali, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yönleriyle Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi 
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) 
Neslihan KOÇ 
Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılması 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2007 Cilt: 16 Sayı: 1 
Arş. Gör. Dr. Tamer BUDAK, Arş. Gör. Soner YAKAR 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 23, Sayı 1 (2005) 
Mehmet Cahit GÜRAN 
Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM 
Osman Tugay, Vesile Ömürbek 
ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE VERGİLEME ANLAYIŞI VE ÖNERİLER 
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 
İlkbahar 2012 
Mustafa ÇOLAK 
II. MEŞRUTİYET ÖNCESİ KASTAMONU’DA BİR AYAKLANMA GİRİŞİMİ 
Karadeniz Araştırmaları 
Sayı: 30 
Mehmet Serhat Yılmaz 
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2013 Cilt: 22 Sayı: 1 
Arş. Gör. Ahmet İNNECİ 
VERGİLEMEDE ADALET VE GELİR VERGİSİ UYGULAMASI 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 22, Sayı 2 (2004) 
Mehmet Cahit GÜRAN 
NİÇİN VERGİ TEŞVİKLERİ? 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Engin Öner 
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Erhan Gümüş 
GIDA BANKACILIĞI VE MUHASEBESİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Nuraydın TOPCU, Abdulkadir KAYA 
UFRS MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİNE GÖRE TESPİT EDİLEN KAR RAKAMI ÜZERİNDEN DÜZENLENEN KAR DAĞITIM TABLOSU 
İktisat Fakültesi Mecmuası 
Cilt 59, Sayı 2 (2009) 
Fırat Coşkun GÜÇLÜ 
PETROLDEN ALINAN VERGİNİN DIŞALIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 1998 YILI İÇİN İKİ FARKLI GİRDİ-ÇIKTI VERİSİYLE BİR İNCELEME 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI 
Gülay GÜNLÜK ŞENESEN, Ümit ŞENESEN 
Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) 
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yavuz AKÇİ, Özgün ULUIŞIK 
Türkiye’de Petrol Ürünleri Fiyatlarında Verginin Payı ve Diğer Ülkeler ile Karşılaştırılması 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Sezer Alcan 
DEVLET TEŞVİKLERİ VE ERZURUM’DA TARİHSEL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
M. Faruk ÇATAL 
KAMU BÜTÇESİ BİLEŞENLERİNDE ENDOJENLİK OLGUSU VE MİLLİ GELİR DENGE İLİŞKİSİ 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 40: 2000-2001 Prof. Dr. A. Bora Ocakçıoğlu'na Armağan 
A. Nizayi ÖKER 
Gümrük Uzlaşması ve Vergi Usul Kanunu’ndaki Uzlaşma Kurumu ile Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 7 Sayı: 1 
Neslihan COŞKUN KARADAĞ, İbrahim ORGAN 
Çivi Yazılı Tabletlere Göre Eski Anadolu’da Vergi Uygulamaları Ve Kaçakçılık (M.Ö. ± 1975-1750) 
Gazi Akademik Bakış 
Sayı: 4 
L. Gürkan Gökçek 
YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ 
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 
Sayı 1 (2016) 
Ahmet KILINÇ 
İKİNCİ EL OTOMOBİL: TÜKETİCİ BAKIŞIYLA 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Yıl: 2016 Sayı: 22 
YAVUZ AKÇİ 
VERGİ TASARRUFU AÇISINDAN AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 
Raif PARLAKKAYA 
DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
Öneri Dergisi 
Doğan ARGUN, Nevber Zeynep EROĞLU 
İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
A.Ferit EROL, Sinan AYTEKİN, Nida ABİDOĞLU 
Balkanlar’da Osmanlı Fetihleri’nin Sosyal Koşulları 
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 1 Sayı: 1 
Halil İnalcık 
Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi / Investigation of Accounting Fault and Fraud in Terms of Tax Law 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
Serap Açık 
Son Yıllarda Maliyet Dağıtımında Kullanılan Yöntemler ve Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Olay Çalışması 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Hamide Özyürek, yusuf Dinç 
Son vergi usül kanununa göre amortisman hesabı 
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University | İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 
Muharrem Miraboğlu 
ULUSLARARASI MALİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YAKLASIMLAR 
Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı 1 (2011) 
ELİF CENKERİ 
RÜSÛM-I ÖRFİYE 
Tarih Okulu Dergisi 
Yıl: 2013 Cilt: 2013 Sayı: XIV 
Ünal TAŞKIN 
VAN İLİNDE YATIRIM KOLAYLIKLARI VE YATIRIM TEŞVİKLERİ 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 
Yıl: 1994 Cilt: 4 Sayı: 1 
Aziz KUTLAR, Hakkı ÇİFTÇİ, Beşir KOÇ 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi 
Cilt 5, Sayı 2 (2002): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 
Raif PARLAKKAYA 
Varlık Vergisi ve Aydın İlinde Uygulaması 
Gazi Akademik Bakış 
Sayı 17 
Serap TABAK 
MUŞ İLİNDE TARIM MAKİNELERİ ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL YAPISI VE MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) 
Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI 
Meslek Yüksekokulları Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışları: Atatürk Üniversitesi’nde Bir Araştırma / Viewpoints of Students in Accountancy Department of Vocational Colleges: A Survey at Atatürk University 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
Abdulkadir Albez, Nilgün Bilici 
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE STATİK ETKİLERİ: 1980-1995 / 1996-2013 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Nurdan Kuşat 
YALIN DÜŞÜNCE UYGULAMASI: HASTANELERDE DEĞER KATMAYAN FAALİYETLERİN ORTADAN KALDIRILMASI 
Öneri Dergisi 
İrfan ÖZEN 
Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme 
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 
Cilt 5, Sayı 4 (2016): Nisan Özel Sayısı 
Hasan Önder SARIDOĞAN, Dilek ÇETİN 
Türkiye'de Kamu Gelirleri Yapısındaki Değişmeler ve Vergi Yükü (1980-1990) 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1992 Cilt: 47 Sayı: 3 
Abuzer PINAR 
Alman Vergi Sistemi 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1953 Cilt: 08 Sayı: 1 
Hakkı İ. ÜLKMEN 
Mâlik El-Ester’e Verdiği Ahd-nâme’ye Göre Hz. Ali’nin Yönetim Anlayışı / The Explanation of Caliph Ali’s Treaty To Malik b. Eshter 
Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi 
Sayı 28 (2007) 
Faris Çerçi 
Ani'de 2002 Yılında Ortaya Çıkarılan Yapı ve İçinde Bulunan Define 
Erdem 
Sayı: 55 
Nakış KARAMAĞARALI 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 
Memduh ASLAN 
Rasyonel Vergi Politikası Açısından Türk Vergi Sistemine Genel Bir Bakış 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 36 (1994): Cumhuriyet'in Yetmişinci Yılı Özel Sayısı 
Salih TURHAN 
Vergi İadesi ve Vergi Adaleti 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 30: 1984-1985 
Süleyman ÖZMUCUR 
“Ailenin Korunmasına Yönelik Vergi Politikaları” 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 2 
Ali Rıza GÖKBUNAR 
Bir Kamu Harcaması Türü Olarak Vergi Harcaması ve Türk Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 2 
Emrah Ferhatoğlu 
OECD Üyesi Ülkelerde Katma Değer Vergisinin Yapısal Gelişimi ve Son Uyumlaştırma Çabalarının Değerlendirilmesi 
Sosyoekonomi 
Ali ÇELİKKAYA 
Vergi Rekabeti ve Türkiye'ye Yansıması 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 17 Sayı: 2 
  Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN, Öğr.Gör.Murat İÇMEN 
Türkiye'de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri Üzerine Etkileri 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 12 Sayı: 3 
  Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN 
OSMANLI VERGİ DÜZENİNDE TEMETTUAH UYGULAMARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 20 
AYŞE ÖZDEMİR KIZILTAN 
Pazarlama Yatırımlarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksi Firmalarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Sayı 45 (2015): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2015) 
Levent ÇITAK 
Türk Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Halinin Dava ve Temyiz Süresini Durdurup Durdurmayacağı Sorunu 
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
Cilt: 1 Sayı: 1 
Gökhan Kürşat Yerlikaya 
“Mali Kurallar ve Bir Vergi Anayasası Yaklaşımı” 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 1 Sayı: 1 
A. Niyazi Özker, Mine Biniş 
Vergi İdareleri Arası İşbirliği: Fiscalis ve Fiscus Programları 
Ekonomi Bilimleri Dergisi 
Cilt: 4 Sayı: 2 
Feride Bakar 
Avrupa Borç Krizinin Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerindeki Etkileri 
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 
Cemil Eraslan, M.Emin Timurtaş 
İlkokul Öncesi Yaşta Çocuğu Olan Ve Hizmet Akdine Tabi Çalışan Ebeveynlere Yönelik Bir Esnek Çalışma Modeli Ve Bazı Teşvik Mekanizmaları Önerisi 
Sosyal Güvence 
Sayı: 5 
Ömer Ayhan AÇMAZ 
Mali Kural Uygulamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkileri(The Impacts of Fiscal Rules on Macroeconomic Variables) 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 22, Sayı 2 
Mustafa MIYNAT, Kemal M. BOSTAN 
BORSA İSTANBUL’DAKİ İLK HALKA ARZLARDA İLK GÜN DÜŞÜK FİYAT ANOMALİSİ 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 
Durmuş YILDIRIM, Aydoğan DURSUN 
Yeni vergiler, Vergi Değişiklikleri 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1970 Cilt: 25 Sayı: 3 
Özhan ULUATAM 
İktisat İlmi ile Vergi Hukuku Arasında Terim İhtilafları 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1950 Cilt: 05 Sayı: 1 
İ. Hakkı ÜLKMEN 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 
Ayhan Selçuk ÖZGENÇ 
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 26, Sayı 1 (2009) 
Erkan Aydın 
GEMİ ACENTELERİNİN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN NİTELİĞİ VE VERGİ MÜKELLEFİYETLERİNİN KAPSAMI 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 
Cilt 64, Sayı 1 (2006) 
Ali Çelikkaya 
Vergi Politikaları ve Türkiyede Vergi Politikası 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 4 (1958) 
Esat TEKELİ 
Sosyoloji Konferansları 
Sayı 31 (2005) 
Arş. Gör. Harun YENİÇERİ 
“Toplam Kalite Yönetiminin Manisa Vergi Dairesinde Uygulanabilirliği” 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 10 Sayı: 1 
Naci B. MUTER, Gül KAYALIDERE 
Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 1 
Emrah Ferhatoğlu 
Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi 
Sosyoekonomi 
Cilt 17, Sayı 17 (2012) 
Özgür BİYAN 
Vergi Kalkanı Değeri ve Firma Büyüme Oranı İlişkisi: Duyarlılık Analizi 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 17 Sayı: 2 
  Yrd.Doç.Dr.Muhsin ÇELİK, Arş.Gör.Umut UYAR 
OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN VERGİ REFORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 26 
AHMET TEKİN 
Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi 
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 17 Sayı: 2 
Osman TUĞAY 
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MALİ GÜÇ İLKESİNE YAKLAŞIMINAİKTİSADİ BAKIŞ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 15 Sayı: 1 
E-DEVLET HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DERECESİ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ: AMPRİK BİR ÇALIŞMA 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 9 Sayı: 1 
TÜRKİYE’DE OPTİMAL SENYORAJ TEORİSİ VE KAMU FİNANSMANI ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 5 Sayı: 1 
“Kurumsal Bir Vergi Reformu Sürecinde Hedefler ve Vergilemeye Yönelik Beklentiler” 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 2 Sayı: 1 
A. Niyazi Özker, S. Çağrı Esener 
AHİLİK GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZDE SOSYAL İÇERME POLİTİKALARINA OLABİLECEK KATKILARI 
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 
Sayı 8 
Orhan Koçak, Fethi Gürün 
Ulus İnşa Stratejileri Bağlamında Avrupa Milli Marşlarının Sosyo-Politik Mukayesesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 20, Sayı 3 
Hüsamettin İNAÇ, Murat YAMAN 
Türkiye’de Vergi ile Yoksulluk Arasındaki İlişkilere Kuramsal Yaklaşım 
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 
Mehmet DURKAYA 
OSMANLI SANAYİİNDEKİ REKABET DÜZENLEMELERİ 
İktisat Fakültesi Mecmuası 
Cilt 65, Sayı 1 (2015) 
Fatih DAMLIBAĞ 
MALİ ÖZERK YEREL YÖNETİMLERDE GELİR KAYNAKLARI 
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt 40, Sayı 1 (2016) 
Ahmet AKBULUT, Recep TEKELİ 
Vergi Reformumuz Nasıl Olmalıdır 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1962 Cilt: 17 Sayı: 2 
İsmail TÜRK 
Sermaye Piyasası ve Vergi Hukuku Açısından İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde Değerleme 
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 2 
İLHAMİ ÖZTÜRK, AHMET OZANSOY 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 
Billur YALTI 
Vergi Teşvik Tedbirleri ve Yatırım indirimi ile ihracatta Vergi iadesinin Türkiye'de Uygulaması 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 27: 1979-1980 
Esfender Korkmaz 
Türkiye'de Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerine Etkileri 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 54 (2010) 
Veli KARGI, Cihan YÜKSEL 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 30 
Mehmet Sena EKİCİ 
“Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri: 1980-2005 Dönemi” 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 14 Sayı: 1 
Veli KARGI, H. Yasemin ÖZUĞURLU 
VERGİ ERTELEMESİNİN AYRIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLME ŞEKİLLERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 
Sayı: 7 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN VERGİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 36, Sayı 2 (2014) 
Erkan Aydın, Ersin Kaplan 
Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım Sorunu: Makroiktisat Kapsamlı Kavramsal Analiz 
Sosyoekonomi 
Elşen BAGIRZADE 
Linda T. Darling, Revenue-Raising & Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, E. J. Brill, Leiden, 1996. (Gelir Artışı ve Kanuna Uygunluk, Osmanlı İmparatorluğunda Vergi Toplama ve Mali İdare 1560-1660), ss. 368. 
Osmanlı Araştırmaları 
Sayı: 21 
Cafir Çiftçi 
Vergi Hatalarının Mükellef ve İdare Açısından Sonuçları ve Bu Sonuçları Saptamaya Yönelik Yapılan Bir Araştırma 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 17 Sayı: 2 
  Arş.Gör.Dr.Mine BİNİŞ 
Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları II 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 1 
  Prof.Dr.Coşkun Can AKTAN, Arş.Gör.Dilek DİLEYİCİ, Arş.Gör.Özgür SARAÇ 
EKONOMİK BÜYÜME İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 28 
İSMET GÖÇER, MEHMET MERCAN, ŞAHİN BULUT, M. METİN DAM 
Denetim Birimi Olarak YMM\'lerin Vergi Kaybına Etkisi: YMM\'ler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma 
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 15 Sayı: 2 
Turgut ÇÜRÜK, Kayahan TÜM 
MALİ ÖZGÜRLÜK : AVRUPA BÖLGESİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 14 Sayı: 1 
Asgari Ücret Üzerindeki Toplam Vergi Yükü ve Asgari Ücret Tutarının Anlamı 
Ekonomi Bilimleri Dergisi 
Cilt: 3 Sayı: 2 
Cemil Rakıcı, Tarık Vural 
Vergi Yükünün Düşürülmesine İmkân Yaratılması Bağlamında Alternatif Gelir Kaynakları 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 4 Sayı: 2 
Taha Emre Çiftçi, Erkan Kiliçer, İmren Peker 
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 
Sayı 8 
Merter Akıncı, Gökhan Erkal, Ömer Yılmaz 
YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
Sayı 6 
Mehmet ŞİMŞEK 
İlköğretim Okulu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Geliştirme Aracı Olarak Hesap Verebilirlik 
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 
Hüseyin Hüsnü Tekışık Özel Sayısı (Cilt II) 
Fatmanur ÖZEN 
Türkiye'de Kurumlar Vergisi Değişikliğinin Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Kısa Dönemli Etkisi 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:2016 Cilt:71 Sayı:1 
Pınar DERİN GÜRE, Samet KÜTÜK 
Kitap Tanıtımları/Reviews Tasavvufî Islâh ve Tecdîd mi, Tasavvufu Islâh ve Tecdîd mi? Muhammed Salih Ekinci (el-Ğursî), Islâh ve Tecdîd Hareketleri Özelinde Tasavvuf 
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
Cilt 3, Sayı 5 (2015): BÜİFD 
Abdulmelik VERGİ 
Maliye Politikasının Sosyal Amacı: Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı Üzerine Türkiye Geneli Anket Çalışması 
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 11 Sayı: 1 
Yrd. Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR, Araş. Gör. Yıldıray GÜLTEN 
Müşterek Pazar Vergi Meselelerinin Bazı Veçheleri 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1960 Cilt: 15 Sayı: 3 
R. MALEZIEUX 
Canca (Gümüşhane) Maden Mukataası'nda İltizam Uygulaması 
Karadeniz Araştırmaları 
Sayı: 16 
Bilgehan Pamuk 
Tanzimat Dönemi Vergi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Vergi İhtilalleri 
İktisat Fakültesi Mecmuası 
Cilt 51, Sayı 1 (2001) 
Coşkun ÇAKIR 
Avrupa Topluluğu Vergi Politikası ve Tam Üyeliğin Türk Vergi Politikasına Muhtemel Etkileri 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 33: 1989-1990 Prof. Dr. M. Orhan Dikmen'e Armağan 
Ömer Faruk BATIREL 
Vergi Kanunları ve Vergi Anketleri 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 15 (1968) 
Gıyas AKDENİZ 
Osmanlı Devletinden Cumhuriyet Dönemine Yüksek Denetim Olgusu ve Gelişim Süreci / Supreme Audit Concept and Development Process from Ottoman Empire to Republic of Turkey 
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Recep ÇALIŞKAN 
Fekete Lajos, Ostrogon Sancağı'nın 1570 Yılı Vergi Tahrîri 
Tarih Dergisi 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi 
M. Tayyib Gökbilgin 
Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS 17, Vergi Mevzuatı, BDDK Tebliği Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamaları 
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 6 Sayı: 2 
Ayşe Gül KÖKSAL, Beyhan BELLER 
“Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesine İlişkin Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi Açısından Bir Değerlendirme” 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 14 Sayı: 1 
Yunus CERAN, Recep ÇİÇEK 
Örgütlerde E-Dönüşüm: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Servis Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 1 
Yasin Özarslan 
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Vergi Rekabeti: Bir Literatür Araştırması 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
Cilt 29, Sayı 2 (2010) 
Mehmet Şişman, Ozan Öztürk 
Osmanlı-Avusturya Savaşları Esnasında Bursa Halkının Avarız Türü Vergi Yükünden Örnekler (1686-1688) 
Osmanlı Araştırmaları 
Sayı: 20 
Cafer Çiftçi 
KÜRESEL DÜZEYDE SERMAYE HAREKETLERİNİ YÖNETMEDE TOBİN VERGİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Sayı 40 (2012): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Haziran-Aralık 2012) 
Fatih Mehmet ÖCAL, Melike ATAY POLAT 
Gelir Vergisi Açısından Vergi Harcamalarının Analizi: Türkiye ve Bazı OECD Ülke Örnekleri 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 17 Sayı: 1 
  Yrd.Doç.Dr.Gül KAYALIDERE, Arş.Gör.Pelin MASTAR ÖZCAN 
Türk Vergi Yasalarında Yatırım İndiriminin Yeri -II- 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 1 
  Yrd.Dr.M.Serdar ATAY 
Gelir Vergisi Açısından Türkiye ve Belçika’nın Karşılaştırılması 
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 
Kış 2014 
Abdullah MUTLU, Ahmet ARSLAN, Kadir KARTALCI 
NASIL BİR VERGİ REFORMU? 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 35 
İLHAMİ SÖYLER, MUSTAFA ÇOLAK 
GELİR VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLEMESİ 
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN 
Betül ALTAY TOPCU, Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL 
KAMUSAL ETKİLİLİK GÖSTERGESİNİN SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 12 Sayı: 2 
Küreselleşmenin Türk Vergi Politikalari Üzerine Etkisinin 1980 Sonrası Analizi 
Ekonomi Bilimleri Dergisi 
Cilt: 3 Sayı: 2 
Gonca Güngör, Aykut Aydın 
CENİNİN MİRASÇI SIFATIYLA VERGİ MÜKELLEFİYETİ 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 5 Sayı: 1 
Şafak E. ÇOMAKLI, Kürşad E. YILDIRIM 
Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / Determining Factors Affecting the Capital Structure with Artificial Neural Network Method 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
Ali Coşkun, Bener Güngör, M. Yasin Çodur 
Türkiye’de Sigara’nın Vergilendirilmesinin Etkinliği 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 20, Sayı 4 
Alparslan UĞUR, Emin KÖMÜRCÜLER 
UBER, HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
Sayı 6 
Dr. Servet YETİM 
OSMANLI’NIN XIX. YÜZYIL ORTADOĞU POLİTİKASI EKSENİNDE IRAK YÖNETİMDE ROL ALAN HAŞİMİ SOYUNDAN BÜROKRATLAR 
Dergi Karadeniz 
Sayı 29 
Levent Küçük 
Zekât ve “Temlik” Esası 
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
Bünyamin Çalık 
Kayıtlı İşçi Ücretlerinde Vergi Kaçaklarını Ve Sosyal Güvenlik Primi Kaçaklarını Önlemek Amacıyla Sendikalarına Üyeliğin Özendirilmesi 
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 9 Sayı: 1 
Yrd.Doç.Dr.Özcan ERDOĞAN 
1956 Yılında Türkiye'de Zirai Sektör Üzerindeki Vergi Yükü 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1959 Cilt: 14 Sayı: 2 
Üren ARSAN 
Vergi Kanunlarıyla Getirilen Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamasına Etkisi 
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 
Cilt: 2 Sayı: 1 
Ersan ÖZ, Fatih ÇEVİKCAN 
Yapı Kooperatifleri ve Katma Değer Vergisi Kanunu / Housing Cooperatives and Value Added Tax Law 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
Selami Güney 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 
Fatoş KILIÇ 
Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bu Ülkelerdeki Vergi Yapısının Kantitatif Analizi 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 
Sayı 37: 1996-1997 Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu'na Armağan 
Şahin AKKAYA 
Düyûn-i Umûmiyye İdaresi'nin Kurulmasından Sonra Osmanlı'da Kozacılığın (İpekböcekçiliğinin) Gelişimine Dair/On The Development of Sericulture Production after the Establishment of Public Debts (Duyun-i Umumiyye) Institution 
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Mehmet Ali Yıldırım 
Osmanlılar Hakimiyeti Devrinde Slovakya'daki Vergi Sistemi Hakkında 
Tarih Dergisi 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 
Jozef Blaşkovics 
Yönetim Bilimleri Dergisi 
Yıl: 2012 Cilt: 10 Sayı: 20 
Ufuk GENCEL, Elif KURU 
“Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi” 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 14 Sayı: 2 
Güneş ÇETİN 
Varlık Barışı Kanunu ve Kod Listesi Uygulamasının Vergi Adaleti ve Uyumuna Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 2 
Selami Er 
Osmanlı sanayisindeki vergi muafiyetleri 
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 
Sayı: 35 
Fatih DAMLIBAĞ 
Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Performans Ve Tükenmişlik Kavramları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 31, Sayı 1 (2013) 
Abdurrahim Emhan, Sedat Kula, Aykut Töngür 
CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNİN ATATÜRK DÖNEMİNDE VERGİ UYGULAMALARI 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 
Sayı: 4 
Vergilenmenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl:2000 Cilt:55 Sayı:2 
Abuzer PINAR 
NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ’NDE (XTAST) AMPİRİK BİR UYGULAMA 
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt 5, Sayı 8 (2014) 
Sinan Aytekin, Sevinç Güler 
XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Köylülerin Vergi Yükü ve Geçim Durumu Hakkında bir Araştırma 
Osmanlı Araştırmaları 
Sayı: 17 
Mehmet Öz 
Mali Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri: Türk Vergi Sistemi 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 16 Sayı: 3 
  Arş.Gör.Burcu GEDİZ ORAL 
Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları -I- 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 7 Sayı: 2 
  Prof.Dr.Coşkun Can AKTAN, Araş.Gör.Dilek DİLEYİCİ, Araş.Gör.Özgür SARAÇ 
TÜRKİYE'DE SİYASAL SÜREÇTE VERGİ REFORMUNA GENEL BİR BAKIŞ 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 2 
SAMİ KÜKRER 
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE TMS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA SUNUM VE DEĞERLEME FARKLILIKLARI 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Sayı: 37 
HAKKI FINDIK 
TÜRKİYE’DE YEREL DÜZEYDE POLİTİK KONJONKTÜREL DEVRELER Yrd. Doç. Dr. Fatih SAVAŞAN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim DURSUN 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 2 
Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Anket Çalışması
Ekonomi Bilimleri Dergisi 
Cilt: 3 Sayı: 2 
Kadriye İzgi, Naci Tolga Saruç 
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 
Cilt: 5 Sayı: 2 
Mine Biniş 
İNSAN HAKLARI TEMELİNDE AZINLIK VERGİLEMESİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE VARLIK VERGİSİ DEĞERLENDİRMESİ 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Y. Furkan ŞEN, S. Ece GÜMÜŞ 
TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 
Tarık Ziyad ÇELİK, İsa GEREKLI, Süleyman ERTÜRK, Yahya GÜNAY, Mesut BİLGİNER 
Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi ile Bist Sınai Sektörü Üzerine Bir Uygulama 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 
Ali Coşkun, Benar Güngör 
Serdar Pehlivan, Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Gökbunar Transfer Fiyatlandırmasında Vergi Denetiminin Etkinliği: Sorun Ve Çözüm Önerileri 
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Cilt: 8 Sayı: 2 
Federal Almanya'nın Vergi Meseleleri 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
Yıl: 1955 Cilt: 10 Sayı: 2 
R. STUCKEN 
Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması 
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 
Cilt: 4 Sayı: 2 
Seçkin GÖNEN, Çağla DEMİR    
Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Üyelik Girişi