• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar

Mali Çözüm Dergisi (Sayı 143)


Hakemli Yazılar

Yeni Dünya Düzeni, Elektronik Ticaret Ve Vergi Doç. Dr. Tahir ERDEM

Yıllık Ücreti İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar Ve “İznin Satılmazlığı” Yrd. Doç. Dr. Resul KURT

Çırakların Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri ile İştigal Eden Petrol Şirketleri ile ilgili Türk Vergi Mevzuatı Hükümleri Dr. Mustafa Fatih BOZ

Dış Ticarette Tek ve Maktu Vergi Uygulaması Gökhan TERZİ

Hakemsiz Yazılar

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması Ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Süleyman Ruhi AYDEMİR

Devre Mülk Hakkının Kiraya Verilmesi Ve Bu Hakka İlişkin Sözleşmelerde Damga Vergisi Salih ÇALAL

Kişisel Verilerin Korunması Ve Bilgi Edinme Hakkı Boyutuyla İhale Dokümanlarının Üçüncü Kişilerle Paylaşılabilirliği Cevdet BOZKURT

Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanma Şartları Ve Zam Tutarının Gelir Vergisine Konu Olması Mustafa ŞEN

Yabancı Ülkelerde Kurulmuş Ticaret Şirketlerinin Ülkemizde Taşınmaz Edinimi Koşulları Mustafa YAVUZ

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilebilecek / İndirilemeyecek Giderler - I İmdat TURKAY

Katma Değer Vergisinde Özel Matrah Şekilleri Ve Altın Gümüş Ve Kıymetli Taşların Teslimine Ayrıntılı Bir Bakış Altar Ömer ARPACI

Kamu İhalelerinde Mali Yeterlik Uygulaması Ve Şirket Birleşmelerinin Mali Yeterlik Üzerindeki Etkisinin Örnek Uygulamayla Açıklanması Ümit ERKAN

Çiftçi Dışındaki Kişilerin Sattıkları Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın Yıllık Beyannamede Mahsup Veya İadesi Ömer AYDEMİR

Elektronik Beyanname Sözleşmesinin Mükellef Tarafından İptal Edilmesi Ertan AYDOĞAN

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan 5/1-H İstisnası İle Götürü Giderin Bir Arada Uygulanması Sedat ÖZEKEZ

Vergisini Düzenli Ödeyen Mükellefe Yapılan Vergi İndirimi Eyüp ÖZTÜRK

İnternet Üzerinden Verilen Uzaktan Eğitim Platformu Hizmetinde Vergisel Durumlar Kenan AKBULUT

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Kazanç İndirimi ve Genç Girişimcilere Tanınan Kazanç İstisnası Ahmet GÜNDÜZ

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılık Şartları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hakları İle Kazançlarının Vergiden Müstesna Olması Mikail YILMAZ

Türk Vergi Kanunlarına Göre İdari Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülüğü Kime Aittir? İbrahim APALI

6718 Sayılı Kanun İle Yeniden Düzenlenen “İzaha Davet” Müessesesi Erol ALTUNOĞLU

Esnaf Ahilik Sandığı Veya Esnaf İşsizlik Sigortası Neler Getiriyor? Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Anlık
Yarın
7° 3°
Site Haritası