• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/vergi.kanunlari
 • https://twitter.com/vergikanunlari
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • VERGİ SAATİ
  • -Güncel Vergi Mevzuatı-
  • TAX TİME
  • >>> by Özkan Aykar
  • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Mali Çözüm Dergisi (Sayı 142)

İçindekiler

Hakemli Yazılar

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Kapsamındaki İnşaat İşlerinin Hukuki Ve Vergisel Boyutu İle Muhasebe Uygulamaları Doç. Dr. Murat AZALTUN & Hüseyin Tamer ALTUNBAŞ

Yeni Bir Vergi Teşvik Kurumu: Bölgesel Yönetim Merkezleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN

Farklı Finansal Raporlardan Elde Edilen Performans Ölçütleri İle Cari Piyasa Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST 50 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK

Muhasebe Meslek Elemanı Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Araştırma: Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Örneği Öğr. Gör. Dr. Cengiz GÜNEY

Süt Üretimi Yapılan Örnek Bir Besi Çiftliğinde Maliyetleme Şenay AKAR
Serbest Çalışan Avukatlar Hangi Ölçütler Çerçevesinde İş Sözleşmesi Kapsamında Çalışabilir? Ali Kemal TERZİ

Hakemsiz Yazılar

Sermaye Şirketleri İçin Pay Defteri Kayıt Ve Yenileme Esasları Soner ALTAŞ

Anonim Şirketlerde Aktiflerin Borçları Karşılayamama (Borca Batıklık) Hali Mustafa YAVUZ

Yargıtay Kararları Işığında Ticari Defter Ve Belgelerin Kaybı Halinde Zayi Belgesi Alınması Özkan ARSLAN

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Gündeme Bağlılık İlkesi Kapsamında Görevden Alınması Ufuk ÜNLÜ

Cep Telefonu Uygulamaları Ve Bilgisayar Yazılım Faaliyetlerinde Gösterilen Reklamlardan Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi Ertan AYDOĞAN

Transit Ticarette Beyannamelere Uygulanan Avrupa Birliği İstisnası Ömer AYDEMİR

Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu Ve Özellikli Durumlar Kamuran ÇAĞLAR

İşgücü Temin Hizmetleri Ve Hizmet Alımı İhalelerinde Vergisel Yansımalar Mustafa ŞEN

Gümrük Uzlaşma Müessesesi Ve Vergi Hukukunda Uzlaşmanın Kaldırılması Gerekliliği Mustafa ŞAHİN

Yapı Kooperatifince Fiilen Teslimi Yapılan Ancak Tahsisi Yapılamayan Gayrimenkullerin Üçüncü Kişilere Kiralanması Ortak Dışı İşlem Sayılır Mı? Kenan AKBULUT

Yurtdışından Ülkemize İşyerini Nakletmek Suretiyle Getirilen Sermaye Mallarına Muafiyet Tanınır Mı? Bilgehan ÖZKAN

Personele Yapılan Avans Ödemelerinin Vergi, İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi Kemal ÜNLÜ

Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Ödeme Emri Ve Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması İbrahim APALI

Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlarda Zamanaşımı Yasin KULAKSIZ
Vergi Kanunları
Kaynakçalı - Güncel Vergi Kanunları (Gümrük Kanunu İlaveli) Adalet Yayınevi Tel: 0 312 231 17 00 - 0 312 231 17 94 İncelemek İçin Lütfen Resmin Üzerine Tıklayınız.
Vergi Nedir?
15 Temmuz- Altın Sayfalar
Terörü Nefretle Kınıyoruz...

Hava Durumu
Dosyalar
Site Haritası